Det finnes bønder over hele landet som har lyst til å satse på bedre dyrevelferd. Men mange tør ikke - de er usikre på om de vil få igjen pengene det koster å gi dyrene et velferdsløft. Nå har Bergen kommune tatt et stort og viktig valg – et valg som vil gi millioner av dyr over hele landet et bedre liv. I tillegg vil det heve livskvaliteten til sine innbyggere, og ikke minst gi håp til bønder over hele Norge om at dyrevelferd er verdt å satse på.

Bergen er den første kommunen i Norge som nå setter krav til at varene de kjøper inn skal komme fra mer dyrevennlig drift. Både egg og meieriprodukter skal være økologisk eller dyrevernmerket. Kyllingen som barnehager, skoler, rådhuset og sykehjem får levert skal være enten økologisk eller dyrevernmerket, eller som minimum være av sakterevoksende rase.

Fremtiden er et mer dyrevennlig og bærekraftig landbruk. Det vil komme alle til gode

Dyrevernalliansen har bistått kommunen med å finne frem til dyrevelferdskrav som både vil ha stor effekt og som samtidig er realistiske å gjennomføre. At Bergen nå gjennomfører og viser vei for andre kommuner er imponerende. Ingen andre kommuner er nemlig i nærheten av å stille tilsvarende krav til sine innkjøp. Og når Bergen handler varer og tjenester for syv milliarder i året, sier det seg selv at dette vil ha stor effekt.

Når Bergen nå innfører en rekke nye tilleggskrav, vil det bety at leverandørene til kommunen må skjerpe sin praksis. Dette vil gi økt etterspørsel etter produkter med bedre dyrevelferd, og bety at flere bønder vil finne det lønnsomt å investere i dyrevelferd og gi produksjonsdyr et bedre liv.

Det er i dag stor oppmerksomhet rundt dyrevelferd, og mange peker på at det er behov for å løfte velferden for norske produksjonsdyr. Men vi kan ikke lene oss tilbake og forvente at dyrevelferden forbedres av seg selv. Investeringer i bedre dyrevelferd koster penger, og den norske foregangsbonden trenger å vite at hun får igjen pengene hun legger inn i driften.

Fremtiden er et mer dyrevennlig og bærekraftig landbruk. Det vil komme alle til gode. Nå håper vi resten av landets kommuner vil følge etter. Hvilken kommune blir den neste?