Storslått jubileumskonsert til ære for Aase Nordmo Løvberg planlegges på Fossmotunet i Målselv lørdag 12.august 2023. Åse, verdensstjerna fra Målselv som begeistret publikum på de største operascenene i verden, er i høyeste grad verdig en nasjonal jubileumsfeiring, skriver prosjektleder for konserten, Bjørn-Henning Gulbrandsen.

Jeg er så langt enig.

Mange lokale kulturpersoner med føttene godt planta i Målselvs kulturhistorie medvirker prosjektet, blant annet Målselv historielag. Det opplyses om at historielaget skal bistå prosjektet med regnskapsføring, dermed søker de kommunen om støtte på 250.000 kroner. I tillegg vil Målselv kommune bidra med ressursbruk fra enheten for Kultur og idrett.

Historielaget begrunner sin støtte til prosjektet med at de har vedtaksfestet immateriell kulturarv i sin virksomhet, musikk, håndverk, dans og fortellertradisjon skal formidles og videreføres til de yngre generasjoner.

Det er litt synd da at alle medvirkende i prosjektet planlegger denne storstilte jubileumskonserten samtidig med at Kalottspel foregår på Rundhaug. Med tanke på innholdet i formålsparagrafen til Målselv historielag så kunne søknaden like gjerne vært sendt av foreninga Kalottspel — her jobbes altså med samme formål.

Jubileumskonserten planlegger et billettsalg på 1.500-2.000 mennesker som skal samles på Fossmotunet til en billettpris på 750 kroner, samme lørdag som Kalottspel går av stabelen på Rundhaug. Lar dette seg kombinere? Svaret er nei.

Hva med å benytte sjansen til å hedre Aase Nordmo Løvberg med å legge igjen kulturkronene i Nord-Norge?

En av svakhetene med søknaden som foreligg kommunestyret torsdag 12. mai er at foreninga Kalottspel og datokollisjonen ikke blir nevnt, hverken i saksframlegget til kommunen eller i søknaden fra Målselv historielag. Her er det ingen samhandling. En annen svakhet med søknaden er den fraværende kulturpolitikken.

Målselv kommunestyre blir bedt om å finansiere honorar, flyreiser og hotellopphold for KORK, et orkester med base i Oslo som er fullfinansiert gjennom NRK sin statsstøtte (6,35 milliarder kroner i 2021). Norsk Kulturråd blir blant annet oppgitt som finansieringskilde i budsjettet til jubileumskonserten. Norsk Kulturråd dobbelt-finansierer ikke prosjekter til allerede statsstøtta orkester rundt i landet.

KORK har sitt samfunnsoppdrag, og som artist og utøver med en rekke orkester rundt om i landet så er det altså vanlig praksis at orkestrene dekker sine egne utgifter selv i tillegg til lønn. Og tar orkesteret eierskap til prosjektet lønnes også solister fra orkesterets budsjett.

I Målselv skal vi sende kulturkroner rett ned til hovedstaden på intet mindre enn 900.000 kroner, der 250.000 kroner går rett ut fra Målselv kommunes budsjett. Skal Målselv drifte KORK?

Hvilket fører meg til en tredje svakhet med denne jubileumskonserten, og det er at vi lar oss blende av hovedstadens «kvalitet». Ville det for eksempel vært en mindre verdig feiring av Aase Nordmo Løvberg og videreført kulturarven vår, styrket med å bruke landsdelens eget orkester «Arktisk Filharmoni»? Vi kan by på nordnorske operasolister i verdensformat med for eksempel Nina Margrethe Gravrok fra Narvik eller Audun Iversen fra Harstad?

VERDIG?: - Ville det for eksempel vært en mindre verdig feiring av Aase Nordmo Løvberg og videreført kulturarven vår, styrket med å bruke landsdelens eget orkester «Arktisk Filharmoni»? spør Ragnhild Furebotten. Her fra avdukinga av statuen på Fossmotunet. Foto: Gjermund Nilssen

Kanskje vi kan bruke en brøkdel av oppsatte budsjett til KORK på å heller involvere FilmCamp eller en nordnorsk dokumentarisk filmskaper for å forevige konserten, for så senere selge produksjonen inn til NRK?

Hva med å benytte sjansen til å hedre Aase Nordmo Løvberg med å legge igjen kulturkronene i Nord-Norge, støtte opp om nordnorsk kulturbransje som lider etter pandemien, samhandle og involvere kompetanse og ikke minst; finne en ny dato?