I Norge er det 600.000 mennesker som står utenfor arbeidslivet — altfor mange av dem permanent. Denne situasjonen er velferds-Norges største utfordring. Vi må få flere mennesker i arbeid. Skole og utdannelse er det beste verktøyet vi har.

En viktig del av problemet med utenforskap er at en stor gruppe unge mennesker i Norge står uten utdannelse. Vi ser at en svært mange av dem aldri kommer inn i arbeidslivet. Dette er hovedoppskriften på fattigdom og økende forskjeller her i landet.

Men dette er et samfunnsproblem som kan løses. Det er et skrikende behov for arbeidskraft i Norge. De neste ti årene vil det sannsynligvis bygge seg opp en mangel på 70.000 fagarbeidere. Det er ikke en klisjé å si at en mester er like etterspurt som en master.

Som sagt, så er skole og utdannelse nøkkelen til arbeidslivet. Jo flere som fullfører videregående skole, desto flere kommer seg ut i arbeidslivet. Elevenes grunnlag for å lykkes i videregående skole legges i grunnskolen. Elever fortjener et utdanningstilbud som er tilpasset den enkelte.

Høyre i Troms har som mål at minst ni av ti skal fullføre videregående opplæring innen 2030. Høyre vil sikre at flere får muligheten til å fylle på med kompetanse, og tilby korte utdanningsløp som gjør det lettere å fullføre opplæring.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her