Oppsummeringen etter den internasjonale kvinnedagen forteller oss at vi fortsatt har en lang vei å gå. Det er fortsatt viktig å markere 8. mars — simpelthen fordi det er nødvendig. Eksemplene på kvinneundertrykking i store deler av verden er opprørende og krever solidaritet fra oss alle. I mange land er vold og overgrep så gjennomsyret i kultur og samfunn, at det virker som en umulig oppgave å snu.

Det er kanskje det beste argumentet for å jobbe videre for likestilling i praksis.

Norge føler de fleste at vi er kommet langt, men så lenge vi også her til lands opplever strukturelle forskjeller, er det behov for å markere og synliggjøre uretten. Det gjelder for eksempel lønnsdannelse, der de statistiske forskjellene fortsatt er markante mellom menn og kvinner.

Dette forplantes gjerne i yrkeslivet, der typiske kvinneyrker blir taperen i oppgjør og lønnsglidning over år. Dette er reelle og konkrete forskjeller vi ikke kan være bekjent av i et opplyst demokrati, ikke minst i lys av de store endringene vi har sett innenfor høyere utdanning. Kvinnene er på offensiven og strukturell lønnsmessig forskjellsbehandling bør være et tilbakelagt stadium.

Gode grunner for å bruke den internasjonale kvinnedagen til bevisstgjøring

Takket være en rekke kvinnepolitiske pionérer i politikk og foreningsliv har det kommet viktige reformer og lovendringer som gjør det mulig å organisere livet sitt på en annen og mer fleksibel måte, der menn også kan ta sin del av ansvaret.

Kvinnenes rettigheter er et stjerneeksempel på hvor mye det betyr å være politisk aktiv for å skape et samfunn basert på likeverd. Ikke bare i teorien, men også i praksis. Da blir det spørsmål om likestillingen er opplevde forestillinger, eller om de er i tråd med virkeligheten.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en innbyggerundersøkelse i 2021 som sier noe om dette. Kvinner er ikke overraskende mindre fornøyde med likestillingsjobben enn menn. Kvinner gir tydelig lavere score enn menn på spørsmål om hvor fornøyde de er med myndighetenes likestillingsarbeid.

På en skala fra 0-100 er det klare forskjeller på hvor fornøyd man er. Menns gjennomsnittsscore er på 71, mens kvinnene havnet på 61.

9.900 personer svarte og gir dermed et representativt utvalg av Norges befolkning — og det er gode grunner for å bruke den internasjonale kvinnedagen til bevisstgjøring.

Hvert år og kanskje til og med hver dag.

Minileder: Verre og verre

Eksperter tror vi går mot sjokkpriser på drivstoff, og at vi kan passere 30 kroner literen. Det gir også betydelig dyrere flybilletter.

Å bo i distrikts-Norge blir bare mer og mer utfordrende.