Vanskelig å svare konkret på, men «man merker dette når man erfarer dette». Finns bl.a. noen kjente hotell-ledere som kunne være maler for dette. Finns også mange læresetninger og teorier om god ledelse, punktene nedenfor er noen;

• Sjefen driver sine folk - Lederen inspirerer sine medarbeidere

• Sjefen er avhengig av sin autoritet - Lederen er avhengig av tillit

• Sjefen vekker frykt - Lederen utstråler forståelse

• Sjefen sier «jeg» - Lederen sier «vi»

• Sjefen viser hvem som har feil - Lederen viser hva som er feil

• Sjefen vet hvordan det er gjort - Lederen vet hvordan det skal gjøres

• Sjefen forlanger respekt - Så: Vær leder, ikke sjef!

(Gjengitt av Doris Lessing etter en plakat på veggen i et regjeringskontor i Harare, Zimbabwe.)

Etter å ha blitt utdannet leder i Forsvaret, og ikke minst, - over tid fått praktisert på forskjellige nivå og avdelinger, ute og hjemme, føler jeg å inneha noe kompetanse i faget. Dette i tillegg til erfaring fra styre-/ledelse i det private næringsliv, og tilsvarende innen idrett.

Forsvaret hadde(!) etter min mening en av de beste på gjennomgående utdanninger av ledere. Man videreutdannes kontinuerlig, får erfaring på nivå etter nivå, får-/må gi årlige tilbakemeldinger i medarbeidersamtaler, og gjennomfører rutinemessige personal møter. Tror dessverre mange virksomheter i dag, med jaget på god bunnlinje, ikke alltid har klart for seg lederens innflytelse lokalt, både positivt & negativt, på nettopp denne.

God ledelse er også evnen til å kommunisere godt med sine ansatte, - og ta deres tilbakemeldinger på alvor

Å være toppleder er en utfordring. Man har ofte et byråkrati på flere nivåer, som gjør det vanskelig for sjefen å se egen organisasjon og virksomhet klart, - hvor effektiv og god denne egentlig er. Driver ditt byråkrati med de riktige/viktige tingene?, - med det som er våre mål/oppdrag? Kan en sjef bli bondefanget i egen organisasjon? Tror faktisk at dette kan skje i de beste familier. De kjente tv-programmene i serien «under-cover boss» er interessante å se. Helt klart også noe for norske bedriftsleder.

God ledelse er også evnen til å kommunisere godt med sine ansatte, - og ta deres tilbakemeldinger på alvor. Her tror jeg mange har et forbedringspotensial. Det er ofte lett å respondere på eksterne innspill – spesielt de fra oven. Mens det ofte er de i din egen organisasjon, som vet best hvor skoen trykker. Blir de neglisjert(!) hvis de ikke er enige med sjefen? Er man så heldig å få konstruktive innspill fra egen organisasjon, så er det ofte hvordan disse blir behandlet, som også skiller en god – og mindre god leder. Holdninger og væremåte må være slik at man innbyr til god kommunikasjon. Å gjøre ting riktig, virker ofte viktigere enn - å gjøre de riktige tingene.

Egne aktive tillitsvalgte (VO/TV), samt erfarent personell, er normalt fin arena for utøvelse av god kommunikasjon og læring. I dag er det ofte her realkompetansen i virksomheten sitter. Man bør helt klart velger å bruke disse. Viktig at man ikke bare «peker ut» tillitsvalgte, for å tilfredsstille boka, men får med personell som ønsker å bidra/har «Passion. for faget». Disse kan ved riktig bruk, være en viktig resurs, og kunne avlaste sjefen. Her har tror jeg både ledelse og ansatte noe å gå på.