Gjennom flere årtier har vi her i regionen på nært hold sett hvilken betydning Nato har for denne landsdelen og Norge som helhet. Store Nato-øvelser med sterk internasjonal representasjon har skapt en følelse av samhold og trygghet. Nå kan Sverige og Finland være på vei inn i alliansen. Det er en god ting — og våre naboland bør ønskes varmt velkommen.

Svensk og finsk medlemskap vil styrke Nato. Og det vil også styrke Norden og det nordiske samarbeidet.

I begge våre naboland viser meningsmålinger at det nå er flertall for å søke medlemskap i Nato. Sverige skal utrede et mulig medlemskap fram til 31. mai, mens Finland kan komme til å ta en avgjørelse enda raskere.

I et intervju med Klassekampen sier statsminister Jonas Gahr Støre at «svensk og finsk medlemskap vil skape muligheter for et nytt nordisk knutepunkt i Nato». Det er et klokt utgangspunkt. Men samtidig må man være bevisst på de økte spenningene et finsk og svensk medlemskap kan føre til i forholdet til Russland. Men dette forholdet er nå så komplisert og iskaldt at verken Norden, Nato eller de to landene har noe å tape. Tvert i mot, det vil være en vinnersak.

Samtidig blir Norden viktigere innad i Nato

Fra Russland har det allerede kommet signaler om at svensk og finsk Nato-medlemskap «vil få konsekvenser», men hva dette betyr er ikke konkretisert.

Nettopp Natos utvidelse mot øst ble brukt som argument da Vladimir Putin forsøkte å forsvare den ulovlige og vanvittige av Ukraina. At flere andre naboland fikk det travelt med å revurdere sin egen sikkerhetspolitikk er en direkte konsekvens av Putins handlinger. Det hadde kanskje ikke Russland forutsett.

Putin-regimets blodige invasjon er fortsatt umulig å forstå, og argumentasjonen framstår fortsatt grunnløs. Ukrainas ønske om å knytte seg tettere til EU og Nato ble av Putin brukt som et påskudd for ekspansiv, russisk nasjonalisme, og ble kalt for «frigjøring», «normalisering» eller «avnazifisering».

At det i en slik situasjon er naturlig for Sverige og Finland å beskytte seg mot en aggressiv nabo, er fullt forståelig. Bare sammen med Nato kan disse to landene beskytte seg bedre. At dette vil påvirke forholdet til Russland negativt for de to landene, er ikke til å unngå. Men hva er alternativet? Et utelukkende nordisk forsvarssamarbeid, som partier som Rødt og SV i Norge har argumentert for — i stedet for Nato — framstår i da fullstendig uten troverdighet.

Et finsk og svensk medlemskap i Nato vil styrke det allerede eksisterende samarbeidet i Norden. Samtidig blir Norden viktigere innad i Nato. I sum er det en styrke for både Nato og Norden.

Minileder: Vår lurevår

Unngå sosiale medier og ikke snakk med kjenninger sørpå, advarer meterologen, etter at det er meldt om minusgrader og ganske mye nysnø her nord.

Vi vet alt om hva «lurevår» betyr.