Regjeringen har i sitt forslag til grunnrente lyttet til næringen — og de har lyttet til oss på kysten. Vi har nå fått en modell som gir mer penger til kommunene samtidig som de sikrer at næringen fortsatt er konkurransedyktig. Når vi som bor langs kysten gir tilgang på fjordene våre, må det legges igjen verdier lokalt både direkte i form av aktivitet og arbeidsplasser, og indirekte ved at kommuner får midler til å ivareta tjenestetilbud.

For eksempel vil Tromsø kommune få 15 millioner fra produksjonsavgiften, noe som er en økning på åtte millioner. Dette vil gi en betydelig styrking av kommuneøkonomien. Med disse pengene kan vi styrke eldreomsorgen, skole, barnehage — og vi kan legge til rette for mer havbruk. Havbruksnæringen er helt avhengig av for eksempel gode veier, og at vi gir ungdommene vår en utdanning som næringen trenger. Det koster penger, og det er bare rett og rimelig at de skal bidra.

Dette er god politikk for kysten og det setter oss i stand til å sikre velferden og legge til rette for arbeidsplasser også i fremtiden

For Troms og Finnmark fylkeskommune vil dette bety en økning i utbetalingene fra havbruksfondet på 44 millioner kroner. Dette er sårt trengte penger som kan gå til fylkesvei, videregående skole og andre tiltak.

Høyre har sagt at de er villige til å gå inn i et forlik, at de vil sette seg på forhandlingsbenken og gå i dialog med regjeringen. Men det virker som om ting har forandret seg nå som valgkampen nærmer seg.

Utfordringen til Høyre er at det er flertall på stortinget for en grunnrenteskatt, da må de selv velge om det flertallet skal være med SV eller med et bredt forlik. Høyres skremselsrunde på grunnrente er sterkt overdrevet. Grunnrenteskatten er nøytral slik at investeringer som er lønnsomme nå, også vil være lønnsomme med grunnrenteskatt, det er kun overskudd som skal skattes.

Så innfører vi en rabatt i formueskatten for de små lokaleide oppdrettsselskapene, slik at vi får en betydelig reduksjon i formueskatten for de som ikke er på børs. Samtidig øker vi bunnfradraget slik at de første 70 millionene selskapene tjener ikke vil bli berørt av grunnrenteskatten.

Dette er god politikk for kysten og det setter oss i stand til å sikre velferden og legge til rette for arbeidsplasser også i fremtiden.

Gunda Johansen, ordfører Balsfjord

Berit Sandnes Wikstøl, ordførerkandidat Bardu

Marit Alvig Espenes, ordfører Dyrøy

Roy-Idar Sandberg, ordførerkandidat Gratangen

Kari-Anne Opsal, ordfører Harstad

Ingrid Helene Frantzen, ordførerkandidat Ibestad

Mona Benjaminsen, ordfører Karlsøy

Jan Eirik Nordahl, ordfører Sørreisa

Torbjørn Larsen, ordfører Kvæfjord

Lars-Jonny Pedersen, ordførerkandidat Kvæfjord

Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, ordfører Kåfjord

Jill Fagerli, ordførerkandidat Storfjord

Hege Beate Myrseth Rollmoen, ordfører Lavangen

Robert Jensen, ordførerkandidat Lyngen

Ragnhild Furebotten, ordførerkandidat Målselv

Kim Håkon Pedersen, ordførerkandidat Salangen

Marit Stubberud Hanssen, ordførerkandidat Senja

Silje Westjord, ordførerkandidat Skjervøy

Eirik L. Mevik, ordfører Kvænangen

Vera Eilertsen-Wassnes, ordførerkandidat Kvænangen

Helene Berg Nilsen, ordfører Tjeldsund

Pål Brodtkorb, ordførerkandidat Tjeldsund

Gunnar Wilhelmsen, ordfører Tromsø

Kristina Torbergsen, fylkesrådsleder Troms og Finnmark

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her