24.000 arbeidstakere gikk mandag morgen ut i streik. I vår region streiker ansatte i Bjørn Bygg AS på Finnsnes og Bardufoss, Veidekke Industri på Bardufoss og Recover Midt-Troms i Bardu.

I Tromsø startet nesten 300 bygningsarbeidere, bryggeriansatte og andre fagorganiserte med å ikle seg streikevester og stå streikevakt utenfor egen arbeidsplass.

For første gang i moderne historie endte et såkalt mellomoppgjør med forhandlingsbrudd mellom de største partene i arbeidslivet — arbeidstakerne representert ved organisasjonene LO/YS og arbeidsgiversiden i NHO.

Mange var nok av den grunn overrasket over bruddet i meglingen søndag. Men et slikt historisk faktum — at mellomoppgjør ikke tidligere har resultert i streik — er selvfølgelig ikke noe særlig til argument for at det ikke faktisk kan skje.

Vi tar som en selvfølge at både LO, YS og NHO er seg sitt ansvar meget bevisst

Ikke minst når det økonomiske bakteppet i årets frontfagsoppgjør har vært som det er, med en tilbakelagt pandemi og en pågående krig midt i Europa. Dyrere strøm, dyrere drivstoff, høyere rente, galopperende priser på dagligvarer samt en rekke andre varer og tjenester, har naturligvis også gjort årets megling til noe utover det vanlige.

Med en såpass høy prisvekst som legges til grunn, på 4,9 prosent, vil stadig flere streve med å betale lån og løpende utgifter i tiden som kommer. Derfor var det ikke overraskende at arbeidstakersiden krevde et langt saftigere oppgjør enn det man har vært vant til de siste årene.

Dyrtid er imidlertid ikke kun utfordrende for arbeidstakerne. Også en rekke bedrifter står overfor meget utfordrende økonomiske tider, noe NHOs forhandlere selvfølgelig må ta hensyn til. Det store stridsspørsmålet ser ut til å ha vært hvor stor del av årets lønnsoppgjør som skulle kunne tas ut lokalt, og dermed også ta hensyn til de ulike bedriftenes lønnsevne.

Søndagens meglingsbrudd gjør ikke den økonomiske situasjonen lettere verken for lønnsmottakere eller bedriftsledere. Alt tyder på at Riksmekleren hadde tro på at partene skulle klare å komme til enighet. At det på overtid ble lagt fram en skisse til løsning tyder i alle fall på det — en skisse NHO for øvrig sa ja til, mens LO/YS altså forkastet.

Partene er naturlig nok uenige om hvor god eller dårlig Riksmeklerens skisse til løsning var, og hvorvidt den ville medført en reell lønnsvekst til alle. LO har etter bruddet uttalt at den foreslåtte løsningen nok ville medført reallønnsvekst til mange av medlemmene, men altså ikke til samtlige. Hvem som har rett, avhenger nok av hvordan man velger å regne på det — som så ofte ellers.

Nå er det uansett opp til partene selv å sørge for at denne konflikten blir så kortvarig som overhodet mulig. I timene etter meglingsbruddet fremsto stemningen mellom partene som relativt avdempet og gemyttlig, selv om beskyldninger utover mandagen om ulovlige lekkasjer fra meglingen neppe var egnet til å bedre stemningen

Streik er et akseptert, lovlig og beskyttet virkemiddel ved arbeidskonflikter i norsk arbeidsliv. Streik er imidlertid ingen ønsket situasjon — verken for partene eller for uskyldige tredjeparter.

Vi tar som en selvfølge at både LO, YS og NHO er seg sitt ansvar meget bevisst, og at det nå jobbes knallhardt for at forhandlingene kan gjenopptas så snart som overhodet mulig.

Minileder: Haill?

Store mengder med fiskeslog ble i helga dumpet ved gangveien like ved Midt-Tromshallen i Finnfjordbotn. Av alle steder.

Noen må ha misforstått og trodd at hallen heter Midt-Tromshaillen...

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her