Prisøkningen på matvarer har slått inn for alvor andre halvår — og mange merker nok allerede at handlekurven er dyrere. Folk flest vil merke dette, og for noen går ikke regnestykkene opp. De som har små marginer er veldig utsatt. Matvarer må alle ha — og for noen er det heller ikke spørsmål om prioritering. Dyrt drivstoff blir også en helt reell utfordring, med lange avstander og færre kollektive alternativer.

Mange vil få en tøffere økonomisk hverdag denne høsten, slik Kjellrun Skoglund, ildsjelen bak lavterskeltilbudet Kafè Pluss på Finnsnes, nylig rapporterte i en artikkel i Folkebladet: – Det er vanskelig for folk å vise at de sliter med å få endene til å møtes. Men vi ønsker at terskelen skal være så lav som mulig og vi ønsker at folk som sliter med å få mat i huset skal komme til oss, sa Skoglund.

Det gir ekstra grunn til å mobilisere hjelpeapparatet for å møte enkeltmennesker og familier, som allerede har lite å gå på til livsopphold. Politikerne må fortløpende vurdere om tiltak er nødvendig, både lokalt og nasjonalt.

Erfaringen har vist at små marginer og endringer skaper nye behov, og det er i møte med slike utslag vi får testet ut om velferdssamfunnet fungerer. Festtaler hjelper ikke i møtet med harde realiteter.

Lav ledighet og stabilt arbeidsmarked er den beste medisinen mot problemene som innhenter oss alle denne høsten. I så måte befinner vi oss i en region med godt utgangspunkt, men det er fortsatt skyer i horisonten. Det er treghet i leveranser av råstoffer og varer, i tillegg til prekær mangel på arbeidskraft.

Etter ett år med korona ligger det et slør av usikkerhet over samfunnet

Boligeiere er på ingen måter unntatt virkeligheten. De fleste har nok rustet seg med en buffer, men nye, forventede rentehopp krever et kritisk blikk på forbruksvaner og holdninger. Da snakker vi også om evnen til å ta inn over seg utfordringene utenfor egen nesetipp, som krig i verdens matkammer, klimatrusselen og fordeling.

Derfor er strømkrisen sør i Norge er en kollektiv utfordring og et anliggende for oss alle, selv om vi akkurat nå slipper unna med normalpris. Det er opplagt at myndighetene nå kommer med tiltak som demper problemene for de som trenger det mest.

Etter to år med korona ligger det allerede et slør av usikkerhet over samfunnet, og følelsen av manglende stabilitet forsterker denne følelsen. En urolig verden er ikke lenger et spørsmål om oss og dem. Vi har fellesproblemer, enten det er krig, mennesker på flukt, hungersnød, klima eller markeder i ulage.

Minileder: Faller

Drivstoffprisene har falt med over sju kroner siden før sommeren, melder Nettavisen.

Men det stopper ikke regjeringspartienes fall.