Sverre Abel er åpenbart indignert over at jeg har konkludert annerledes enn han i spørsmålet om ungdomstilbud i Senja kommune. Ifølge Abel er det sånn at man alltid skal lytte mest på de eldre fordi «de har mest livserfaring». Siden jeg velger å lytte til alle, meg selv inkludert, så viser jeg tydeligvis et «menneskesyn» som Abel og resten av eldrerådet finner kritikkverdig.

Og jeg som trodde at man kunne se ting fra forskjellige vinkler, gjøre seg opp egne meninger og ytre nøyaktig det man ville innenfor rimelighetens grenser. Så feil kan man altså ta. I Senja skal man kun lytte til de som mottar pensjon. Ifølge Abel.

Jeg kan betrygge Abel og eldrerådet om at jeg har satt meg inn i saken. Det er ikke et negativt «menneskesyn» som har gjort at jeg har konkludert slik jeg har. Påstandene om at jeg har «null erfaring» med eldres ensomhet regner jeg med at Abel ikke hadde kommet med om han faktisk hadde kjent meg og hva jeg står for.

De siste fem årene av mitt liv har jeg vært min gamle mors eneste kontakt med omverdenen. Jeg har som pårørende stått i både fysisk og psykisk pleie til min mor, og jeg kan derfor med hånden på hjertet informere Abel om at jeg vet hva det går i. Jeg trodde at de med mest livserfaring visste at de skulle være forsiktige med å dra forhastede konklusjoner om andre, men der tok jeg altså kraftig feil.

Men jeg har bestemt meg for å være ærlig over hvor jeg står, foran å regne ut hvor mange stemmer jeg risikerer å miste ved å mene noe

Nei, Abel. Jeg har aldri proklamert det du påstår jeg står for. Jeg er tilhenger av tilbud for både den yngre og den eldre befolkningen i Senja. Men i likhet med rådmannen har jeg landet på at jeg ønsker å prioritere utbyggingen av et ungdomstilbud først. Argumentene for dette er de positive psykososiale effektene et slik tilbud vil få, samt at det vil tilføre kommunen bolyst — også for de yngre generasjonene.

Med det ønsker jeg å understreke at jeg ser at det er liv laga for et bedre tilbud for de eldre også. Jeg er tilhenger av et samlingssted for eldre, gjerne tilknyttet pensjonistskolen. Jeg kan forsikre Abel at jeg ser viktigheten av dette også.

Man skal vokte seg for å tillegge mennesker meninger og holdninger som man ikke har grunnlag for. Det at jeg er «middelaldrene» betyr ikke at jeg ikke har kjennskap til de eldres livssituasjon. Men jeg må få lov til å konkludere annerledes enn eldrerådet i enkeltsaker. Det er min rett. Derfor het mitt opprinnelige innlegg «Eldrerådet har ikke alltid rett».

Jeg vet at det ikke er et sjakktrekk å ytre det jeg har gjort. Men jeg har bestemt meg for å være ærlig over hvor jeg står, foran å regne ut hvor mange stemmer jeg risikerer å miste ved å mene noe. Jeg vet at de eldre er en stor gruppe, og at de har stemmerett, noe ungdommen ikke har. Derfor kan Abel og eldrerådet være trygg på at jeg mener det jeg sier. Selv om jeg bare er 40 år, så har livet lært meg at ærlighet varer lengst.