2. februar underskrev forsvarsminister Bjørn Arild Gram og den amerikanske ambassadøren Marc Nathanson en avtale der USA kan bygge ut militær infrastruktur på norsk jord.

I Nord-Norge vil Bardufoss flystasjon, Setermoen garnison samt Osmarka fjellanlegg og Andøya flystasjon bli slike områder. Noe som forteller en hel del om vår landsdels strategiske betydning.

Den nye avtalen om disse basene vil bidra til en styrking av den totale avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA som ble vedtatt av Stortinget sommeren 2022. Det understrekes at avtalen ikke betyr at det blir amerikanske baser på norsk jord, men områder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål.

Det overasket vel ingen at partiene Sosialistisk Venstreparti og Rødt for lengst har gått hardt ut mot avtalen. Velgerne husker meget godt disse partienes voldsomme motstand mot Nato og USA i tiden rundt da avtalen ble vedtatt av Stortinget i 2022.

USA- og Nato-hatet slo ut i full blomst i SV og Rødt. Da partiet registrerte at meningsmålingene viste lavere oppslutning, ikke minst på grunn av Russlands overfall og brutale krig i Ukraina, så gjorde de en politisk helomvending. Denne pragmatiske øvelsen førte også til sterke protester blant sine egne velgere.

En slik påstand er vel så fjernt fra dagens sikkerhetspolitiske realitet som det går an å komme! Dette ber jeg velgerne merke seg!

Velgerne husker også godt at SV, for å hindre at Norge skulle samarbeide med USA og Nato om forsvarssamarbeid, bastant slo fast at et nordisk forsvarssamarbeid ville gi oss et mye bedre forsvar. Uavhengig av et USA og Nato-samarbeid.

Jeg tror at det må være et kjempenederlag og svi politisk for SV når de nå registrerer at Nato-landene Finland og Sverige har inngått nøyaktig samme avtale med USA som Norge nettopp har signert.

Jeg ønsker at velgerne merker seg at partiene SV og Rødt sine argumenter mot avtalen er at man mister selvråderett ved å gi tilgang til norske militære anlegg, åpner for permanent utplassering på norsk jord — og, ikke minst SVs bekymring for at Russland vil bli provosert til opprustning!

Norge har i årtier hatt allierte soldater på norsk jord for å samtrene med norske styrker under arktiske forhold, og bidratt til at disse soldatene har hatt fasiliteter og gode treningsforhold. Jamfør nyåpna treningsleir Akkaseter i Blåtind og leir og mottak på Skjold i Øverbygd. Det er positivt for vår sikkerhet og beredskap at våre allierte blir godt kjent med de særlige forholdene i Nord-Norge.

Tor Nymo Foto: Marius Karlsen

Som bosatt i indre Troms og tidligere offiser så har jeg til gode å høre klager og bekymringer over at disse soldater i perioder er etablert og samtrener med våre soldater.

Norge må styrke egen forsvarsevne, og er avhengig av robuste avtaler med våre allierte for å få det til. Regjeringen har gjentatte ganger understreket at norsk basepolitikk ligger fast, og at man ikke har fast utstasjonerte utenlandske stridskrefter i Norge.

Når det gjelder det siste, tydeligvis det viktigste ankepunktet for SVs motstand, så er bekymringen at Russland vil bli provosert til opprusting! Dette er nesten ikke til å tro! En slik påstand er vel så fjernt fra dagens sikkerhetspolitiske realitet som det går an å komme! Dette ber jeg velgerne merke seg!

Med denne utvidelsen i Norge, så vil vi få ett nettverk av omforente områder i Norden og Baltikum — og det kan utvikles bedre og mer helhetlige operasjonsplaner for forsvaret av hele området. Det er viktig for norsk og alliert sikkerhet.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her