Dagens strek 19. januar 2022

foto
Foto: Trond Sandnes (tegning)