De fem nordiske statsministrene har møttes for første gang siden Finland og Sverige ble tatt opp som søkerland i Nato. Og framtidens Nato var selvsagt hovedtema på Oslo-møtet. Et Nato der Norden står samlet vil forhåpentligvis få stor betydning for både tilstedeværelse og trygghet i Nord-Norge, og gjøre oss bedre i stand til å stå i mot sikkerhetspolitiske trusler og utfordringer.

Som medlemmer av den samme forsvarsallianse vil samarbeidet mellom fem nordiske land få en helt ny dimensjon. Ikke minst i nord. Norge, Sverige og Finland i samme forsvarsallianse vil utvilsomt være en historisk begivenhet — og baner vei for en styrking av nordflanken i alliansen, nok en utilsiktet konsekvens av Russlands meningsløse aggresjon mot Ukraina. Et sterkere Nato i Norden er følgelig nok et nederlag for Putins uforutsigbare strategi.

En strategi som virker mer og mer meningsløs for hver dag som går, en krig som ikke gjør annet enn å spre lidelse og evigvarende sår hos et broderfolk, som også fungerer som en barriere mot strategisk viktige Svartehavet.

Vi må hegne om drømmen om et folk-til-folk-samarbeid, basert på de gode relasjonene som er skapt i regionen

Historiske bånd brytes og Putin blir mer og mer isolert, noe som i seg selv er et tveegget sverd. En såret bjørn kan være dårlig nytt for freden, men for verdenssamfunnet er det ikke noe alternativ med ettergivenhet for denne type framferd. Det er mer en diskusjon om man burde satt foten ned ved annekteringen av Krim for åtte år siden.

Oslo-møtet understreker at Norge, Sverige og Finland etter alle målemerker blir en sammensveiset akse i nord for NATO. Grensa mot Russland blir enda viktigere i nord og Østersjøen, og et felles forsvarsverk blir naturlig. Kanskje det også blir mer naturlig med en felles innsats for å vitalisere nordområdene og skape et godt grunnlag for å styrke infrastruktur, næringsaktivitet og bosetting, faktorer som også vil være viktig i en forsvarspolitisk tenkning.

Fraflytting og befolkningsmessig ørken er ingen god ide i grenseområdene. Snarere bør man bygge på den geopolitiske rolle de tre landene har i nord. Forsvarssamarbeidet ligger an til å bli noe mer enn jevnlig utveksling av informasjon mellom hærsjefene. Felles Nato-øvelser i nord gir et mulighetsrom for å styrke båndene. Ikke for å provosere, men for å skape større trygghet i et felleskap, militært og sivilt.

Drømmen om et Putin-fritt Russland handler ikke om å skifte ut kort i stokken, men om et Russland uten stormannsgalskap og demokratisk forringelse. Det fortjener det russiske folk. Vi må hegne om drømmen om et folk-til-folk-samarbeid, basert på de gode relasjonene som er skapt i regionen. Selv om drømmen virker fjern akkurat nå, velger vi å håpe på at dette er mulig å få til i en annen tid og et annet klima.

Minileder: Søringa

«Hvalross og søringa er en uheldig kombinasjon — søringa passe best med hunda i håndveske», skriver Ingrid «Mossa» Evertsen på sin Facebookside.

Søringa og strømpriser er en annen uheldig kombinasjon.