Du ser og hører det langs veiene også i vår region — det ruller stadig flere el-biler blant oss. Utviklingen har vært formidabel. El-bilen er i ferd med å få sitt endelige gjennomslag i hele landet. i fjor var hele 65 prosent av alle nye biler som rullet ut på norske veier el-biler. Ser vi bort fra leasing- og næringsmarkedet, er andelen enda større. Og det hersker ingen tvil om at utviklingen vil fortsette i stor fart.

En av årsakene er rask utbygging av ladepunkter. Men fortsatt gjenstår det mye, ikke minst i nord — og spesielt i vår region. Her er det fortsatt langt mellom hurtigladerne. Tempoet må opp, hurtig.

Hele 80 prosent av privatpersoner som kjøpte ny bil i 2021, valgte elektrisk. Bruktbilmarkedet henger fortsatt langt etter, og det trekker naturlig nok ned andelen som planlegger å kjøpe el-bil ved neste bilhandel.

Norge er den suverent best i Europa på el-bil. Ingen andre land er i nærheten av den utviklingen vi har sett her i landet. Det skyldes politiske grep med svært gunstige avgiftsfordeler — og en mye raskere utbygging av ladepunkter enn i andre land vi kan sammenligne oss med. Og selv om mange er skeptiske og fortsatt tenker fossilt: Målet om at alt nysalg skal være el-biler innen 2025 er faktisk fullt mulig å nå.

Ser vi isolert på bensin- og dieselbilmarkedet er det ingen tvil om at at den fossile kjøreturen går mot slutten. Men: Så lenge andel el-biler er såpass liten i bruktbilmarkedet, vil fossilbilene dominere ennå en lang stund.

Selv om det fortsatt finnes mange skeptikere blant oss, er det god grunn til å løfte fram den norske el-bilsatsingen som en suksess også internasjonalt. Det handler selvsagt om å nå klimamål, men også at norske bilkjøpere er i front — i en utvikling som kommer for fullt uansett hvilke holdninger man har til el-biler.

Alle store bilprodusenter satser nå det meste av sin utviklingskraft på el-biler, og stadig nye aktører inntar det hurtigvoksende el-bilmarkedet. Hybridbilene er bare er en slags overgangsløsning, og et produkt som mange aktører i markedet ikke velger å satse på.

Dette faktum og at nasjonale klimaforpliktelser presser på, gjør at salget av el-biler får ekstra stor fart i mange andre land. Men ingen av våre naboer eller andre sammenlignbare land i Europa er ennå i nærheten av den norske andelen av el-biler.

Men det finnes selvsagt utfordringer også, ikke minst at ikke alle har råd til å kjøpe seg ny, kostbar bil. I tillegg ser vi at avgiftene øker og drivstoffprisene når stadig nye høyder. Det er en utvikling politikerne — som er stolte over Norges posisjon som europamester i el-bil, også bør være bevisst på.

Minileder: Bodø-sug

Hele Tromsø er i sjokk etter at en av deres egne, spissen Runar Espejord, vraker TIL og går til Bodø/Glimt.

Bodø-suget begynner å bli virkelig ubehagelig.