Helsedirektoratet skal nå legge fram daglige tall over antallet pasienter på sykehusene, samtidig som direktoratet skal rapportere om antall pasienter på intensivavdeling, blant annet hvor mange som er Covid-smittet.

Det rimer bedre med de betraktningene vi har fått fra fagmyndighetene den siste tiden, nemlig at det kritiske er hvorvidt kapasiteten ved sykehusene preges av pandemien.

Antall innlagte på UNN og andre sykehus er den beste indikasjonen — og hardt pressede fastleger kan orientere nøye om trykket de kjenner på i kommunehelsetjenesten.

Selve smittetallene vil være skyhøye i tiden som kommer, men omikron-varianten gir mindre alvorlig sykdom. Da er det forståelig at kommunene vil rapportere på en annen måte.

Det er mulig å gjøre bedre lokale tilpasninger ved konserter og andre arrangementer

Når myndighetene skifter parametre, er det ekstremt viktig at dette speiler tiltaksnivået. Her balanserer man forskjellige hensyn, men det er viktigere enn tidligere at det er samsvar mellom varsellamper og den virkeligheten folk befinner seg i. Vaksineringen må gå sin gang — og testing vil gjøre at man har bedre oversikt.

De fleste vil fortsatt bidra til å redusere smitten, og er opptatt av å følge regler for avstand, spriting og ansvarsfull opptreden ved sykdomstegn. Det handler blant annet om eldre og innbyggere som har økt risiko. Å senke skuldrene eller klemme henrykt foran kamera har hittil gitt feil signal. Det viktige er at man kommer i gang med grønt nivå på videregående skole og voksenopplæring, at det blir gult nivå for barnehager og grunnskole — og at breddeidretten kommer igang,

Omkostingene for samfunnet og innbyggerne blir rett og slett for høy ved å stagge aktivitet, læring, høyere utdanning og næringsvirksomhet. Det er viktig med differensiering basert på den reelle situasjonen lokalt, ettersom kommunene fortsatt har våkne kommuneoverleger og ansvarlige ledere som er tett på. Det finnes naturligvis områder der nasjonale tiltak er på sin plass, men situasjonen er ulik rundt om i landet. Slik det har vært gjennom hele pandemien. Byrdene kan ikke smøres tjukt ut over hele landet, men må være basert på den reelle tilstanden. Da kan man lage og endre resepten raskt, uten å skru til for hardt. Det gir høy grad av troverdighet.

Kollektivtransport til og fra arbeid er en åpenbar arena for smitte, men hjemmekontor er kanskje ikke like treffsikkert der ansatte kjører hver for seg til jobb. Arbeidsgivere er som alle andre opptatt av å friske folk på jobb. Skjenkestans fra landsende til landsende blir også merkelig, uten en klar indikasjon på om det har noe for seg å drikke saft i stedet for vin om ettermiddag og kveld på restauranter. Det er mulig å gjøre bedre lokale tilpasninger ved konserter og andre arrangementer, enn å ha en fast nasjonal mal på 200 tilviste plasser, som er like gyldig på Folketeateret i Oslo som i kulturhuset på Finnsnes.

Minileder: Avlyst

Elevorganisasjonen mener vårens eksamen i videregående bør avlyses. Og starte russefeiringa med en gang?