TILLIT: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Forsvaret kommer jevnt over godt ut av undersøkelsen, sett opp mot PST og øvrige norske sikkerhetsmyndigheter. Foto: Jørn Aune

To av tre spurte i en årlig undersøkelse sier nå at de har et godt inntrykk av Forsvaret, omtrent på nivå med de to foregående årene. Medieoppslag er trolig det som mest av alt påvirker inntrykket. Varslingssakene om snikfilming i dusjen og annen trakassering nevnes oftest under spørsmålet om hva folk har lagt merke til av forsvarssaker i nyhetsbildet, fregatthavariet er heller ikke glemt. Erfaringsmessig kunne dette ha gitt en knekk i inntrykkskurven. Under gjennomføringen av Forsvarets innbyggerundersøkelse 2022 hadde imidlertid Russland angrepet Ukraina, og NATO-øvelsen Cold Response var godt synlig i mediene.

Det norske forsvaret har tydeligvis gitt et godt inntrykk i begge tilfeller. I undersøkelsesrapporten pekes det blant annet på den hyppige bruken av forsvarspersonell til å kommentere hendelsene. Forsvaret kommer i det hele tatt godt ut, sett opp mot en annen fersk måling som viste langt lavere tillit til PST og de øvrige sikkerhetsmyndighetene. Forsvaret har på sin side en jobb å gjøre når bare 35 prosent mener å ha godt, og 23 prosent dårlig, kjennskap til forsvarsmakten og de øvrige svarer verken/eller. Bedre folkeopplysning er viktig med tanke på å befeste tilliten. Det begynner å bli lenge siden den mannlige halvdelen av befolkningen hadde egen erfaring fra militæret.

Det er verdt å merke seg at andelen som har et positivt inntrykk av NATO har økt markant det siste året

For øvrig er det verdt å merke seg at andelen som har et positivt inntrykk av NATO har økt markant det siste året. Partier som enten fastholder sitt nei – eller holder et årelangt internseminar om sin holdning – til norsk medlemskap i forsvarsalliansen, står i kontrast til det massive flertallet som anser at NATO har en avskrekkende, og dermed angrepsavvergende, effekt.

Med krig i Europa, regissert av vårt mer aggressive naboland, rykker «angrep mot norsk territorium» oppover på listen over ansette trusler mot nasjonal sikkerhet. Og de som anser det nødvendig å ha et Forsvar, nærmer seg 100 prosent. At 85 prosent mener det er nødvendig å styrke Forsvaret, var kanskje å vente. Men her har den kompakte majoriteten utvilsomt rett. Det trengs nok både effektivisering og prioritering. Men undersøkelsen bekrefter at regjeringen og stortingsflertallet også har solid ryggdekning for å øke forsvarsbevilgningene.

MINILEDER

«Best når det gjeld»

Gjelden til privatpersoner i Norge var i juni på hele 6.846 milliarder kroner, en tolvmånedersvekst på 5,1 prosent, opp fra 4,9 prosent måneden før.

Det er typisk norsk å være god - og «best når det gjeld».