Fremskrittspartiet ønsker å ha et fleksibelt barnehageopptak hele året. Vi mener det vil føre til fleksibilitet og valgfrihet for den enkelte familie. SSB (Statistisk sentralbyrå) tall viser at det i dag fødes stadig færre barn, og trenden viser at folk stadig blir eldre før man stifter familie. For å snu denne trenden mener Fremskrittspartiet at det er på høy tid å skrote dagens utdaterte system med bare ett barnehageopptak.

Ved å få på plass et fleksibelt barnehageopptak mener Fremskrittspartiet at man setter familiens behov foran systemet. Et barn har like stort behov for barnehageplass, uavhengig av når det er født i løpet av året.

Som en konsekvens av et fleksibelt barnehageopptak må kommunene styrke grunnbemanningen i barnehagen

Det vil gjelde for barn født sent i november, i februar eller eksempelvis i juli. Utfordringen for flere er at barna født i desember-juni ikke har krav på barnehageplass før 1. august året etter. Dette fører til at flere familier må gå ulønnet hjemme i permisjon, og statistikkene er krystallklare: I de aller fleste tilfellene er det mor som taper både inntekt og pensjon.

Fremskrittspartiet mener dagens ordning rammer familiene skjevt, og vi ønsker å legge til rette for mer fleksibilitet og valgfrihet. Vi vet at noen ønsker å være lengre hjemme med barna sine, mens andre er nødt rent økonomisk til å komme raskt ut i arbeid. For å få dette til trenger vi et fleksibelt barnehageopptak hele året.

Som en konsekvens av et fleksibelt barnehageopptak må kommunene styrke grunnbemanningen i barnehagen. Dette vil styrke alle barn som allerede er i barnehagen. I tillegg vil det bli lettere for både bemanningen og andre barn å få inn nye barn i barnegruppa forløpende i løpet av barnehageåret i stedet for 6-8 nye 1-1 ½ åringer i august.

Med tanke på den demografiske utviklingen i landsdelen står i, gjør at vi ikke har råd til å la være.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her