Nå som vi har lagt koronarestriksjonene bak oss, så kunne vi i sommer feriere og kose oss som i tidligere år. Kanskje var forventningene til sommerferien større enn på lenge. Ble den som forventet? Eller var lista lagt for høyt?

Mange par opplever at tiden ikke strekker til og mange har vansker i parforholdet som kommer av ytre påvirkninger. Det kan være økonomiske vansker, sykdom, langvarig arbeidsledighet, mine og dine barn m.m. Vanskene i parforholdet kommer da på toppen av utfordringene som utløste problemet. Dette kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig og prekær.

De fleste problemer mellom mennesker handler ofte om dårlig og uklar kommunikasjon eller uavklarte forventninger. Selv uten at man krangler kan man oppleve å bli misforstått eller ignorert i parforholdet. Noen opplever at det kjennes ut som de bor sammen med en totalt fremmed person fordi de ikke aner hvordan partneren har det følelsesmessig.

Uheldige og dysfunksjonelle mønstre kan bidra til å ødelegge et forhold, mønstre vi mennesker som vanedyr selv har skapt i hverdagen vår. Slike mønstre påvirker hvordan vi har det , hvordan vi kommuniserer og hvordan vi klarer å utrykke våre behov, drømmer og lengsler.

Uenigheter og krangler er vanlig i ethvert parforhold. Det som har betydning er hvilke krangler vi velger å ta og hvordan vi håndterer dem

Det er ikke alltid det at vi krangler som tar knekken på et parforhold, det kan like gjerne være alle kranglene vi ikke velger å ta. Det betyr at vi ikke får fram det som “murrer” i bakgrunnen. Uenigheter og krangler er vanlig i ethvert parforhold. Det som har betydning er hvilke krangler vi velger å ta og hvordan vi håndterer dem. Eksempelvis, lytter vi, eller kritiserer vi? Snakker vi den andre ned eller opp?

Her må vi faktisk gjøre en innsats og være bevisst på at negativitet skaper mer negativitet . Når vi blir bevisst dette, så er det å erkjenne at jeg selv også har en del av ansvaret for å endre situasjonen til det bedre. Hvordan kan jeg utrykke det jeg har på hjertet uten å såre den andre? Det er ikke alltid så lett å komme ut av uheldige mønstre. Jo tidligere vi søker hjelp , jo bedre er det fordi da kan mønstrene hindres i å etablere seg. Når vi begynner å snakke om å flytte ut, eller skille oss , så er det på høy tid å få innspill fra andre om det ikke allerede er for sent.

Parterapi kan i noen tilfeller bidra til å styrke parforholdet og ved familievernkontoret har vi tilbud om både parsamtaler og enesamtaler. Uansett hva som er årsaken til motbakkene så kan det være fint å komme til oss på familievernkontoret for å prate. Forhåpentligvis kan vi bidra slik at situasjonen sees fra flere perspektiv, og det kan være viktig for å kunne ta gode valg.

Vi tilbyr også samtaler med barn når det er aktuelt.