Mange tenker på vold som slag og spark, eller andre handlinger som etterlater merker og sår. Vold kan imidlertid utøves på mange ulike måter, og de fleste etterlater ikke synlige merker. Konsekvensene av vold er store både for enkeltmennesket og for samfunnet, og det er viktig at de som opplever vold får hjelp til å bryte ut av skadelige relasjoner.

Opplever du at din partner snakker nedlatende om deg, latterliggjør deg, eller forsøker å få deg fra å treffe andre mennesker? Dette er eksempler på psykisk vold. Volden utvikler seg ofte over tid, og den som blir utsatt mister gradvis troen på seg selv. Man kan ha tanker om at det man opplever er sin egen skyld. Hvis du kjenner på at det er noe som ikke er greit i ditt parforhold, er det viktig at du snakker med noen om det.

Opplever du skremmende atferd fra din partner, eller annet nært familiemedlem? Eksempler på dette kan være slag i dører eller vegger, eller at noen knuser gjenstander som betyr noe for deg. Dette er materiell vold.

Opplever du at noen kontrollerer dine bevegelser via mobil eller sosiale media, ved for eksempel å kreve at du alltid har påslått stedstjenester på Snapchat? Noen opplever å få stygge meldinger og trusler fra sine nærmeste via internett og mobiltjenester. Andre opplever å bli truet med at intime bilder eller private meldinger skal spres. Dette er ulike former digital vold.

Opplever du at din partner presser deg til sex, eller seksuelle handlinger du ikke føler deg komfortabel med? Dette er seksuell vold. Andre former for seksuell vold kan være uønsket beføling, å bli tatt bilder og filmer av som man ikke har samtykket til, eller voldtekt.

Opplever du at din partner kontrollerer din økonomi, for eksempel ved at du må gjøre rede for hver krone du bruker, eller at du må be om lommepenger? Det kan være økonomisk vold. Kanskje har partneren din tatt opp lån i ditt navn uten ditt samtykke, eller tatt kontroll over din Bank-ID.

I tillegg til de ovennevnte formene for vold, kan man oppleve omsorgssvikt, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller latent vold.

Kjenner du deg igjen i noen av disse beskrivelsene? Eller kanskje du bare kjenner på at noe er ugreit i ditt parforhold, men du er usikker på hva du opplever? Da er krisesenteret et tilbud for deg.

Krisesenteret i Midt-Troms er et døgnåpent tilbud, og man trenger ikke henvisning for å ta kontakt. Det er alltid ansatte tilgjengelig på krisesenteret, hele døgnet, alle dager i året. Man trenger ikke å bo på krisesenteret for å få hjelp. Du kan få råd og veiledning per telefon, eller komme innom for samtaler. Du kan få hjelp til å kontakte andre tjenester, eller få tilbud om gratis rådgivning av advokat. Du kan være anonym dersom du ønsker det. Vi er her for deg!