Da det var knapt ti år igjen av forrige årtusen, avslutta jeg som lønnsmottaker hos andre, og begynte å «surre» som egen næringsdrivende. Og da fikk jeg snart et aktivt forhold til offentlig byråkrati og offentlig saksbehandling. Det var ikke ofte jeg var kjempeforundra over byråkratiets opptreden, og saksbehandlingstida oppfatta jeg ikke som noe problem.

Men det er ei stund siden min oppstart, og fram til i dag, og mengden forskrifter og regler har økt betydelig. Noe av denne forskriftsøkninga har kanskje vært gagnelig, men den økte saksbehandlingstida dette har ført til, har vært veldig lite gunstig. Denne ineffektiviseringa av samfunnet tjener ikke mange, og i et nødvendig miljøperspektiv er seindrektighet i forvaltninga uheldig.

Så håper jeg at vi i løpet av året kan få en fornemmelse av hvor langt «framme i skoa» Senja kommune er

Men det er kommet et verktøy, som i løpet av det siste året har utvikla seg så mye at det vil kunne redusere tidsbruken betydelig. Kunstig intelligens (KI) forbedres stadig, og er nå på et nivå som kan gi, også offentlig forvaltning, et stort effektiviseringsløft.

Også som et «føre var»-verktøy kan KI bli verdifullt. Man kan nemlig ikke se bort fra at det kan poppe opp saksbehandlere som vil bruke sin personlige politiske overbevisning til å trenere eller framskynde saker (skjønt «framskynde»?, det tror jeg er i ferd med å bli et fremmedord, kanskje særlig i forvaltninga).

I Senja kommune ble det i årets første kommunestyremøte stilt spørsmål om hvilke tiltak som var gjort, eller planlagt gjort, for å kunne ta KI i bruk som saksbehandlingsverktøy. Og rådmannens svar var at Senja kommune var «framme i skoa» i så henseende.

Så håper jeg at vi i løpet av året kan få en fornemmelse av hvor langt «framme i skoa» Senja kommune er.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her