Ingen kan love annet enn en tøffere vinter enn vi er vant til, og heller ingen øyner noen ende på de krisene som eskalerer. Dyrere livsnødvendigheter og knapphet på strøm er en oppskrift på sosial uro. Reportasjer fra flere europeiske land de siste dagene viser folk med alminnelig lønn og inntekt som for første gang har måttet stille seg i kø for å få hjelp til å skaffe nok mat. Russlands angrepskrig i Ukraina er en vesentlig – om enn langt fra eneste - årsak til en energikrise og en økonomisk krise. Det vi vil se av misnøye i befolkningen, og som fort kan ta form av demonstrasjoner og kanskje opptøyer, er garantert plass i russiske nyhetsmedier.

Det er bare å belage seg på at berettiget misnøye vil bli krisemaksimert av russiske trollfabrikker som sprer konspirasjoner og falske nyheter på sosiale medier. Hensikten er å destabilisere de vestlige demokratiene. Noe som trolig overrasket president Putin, var samholdet i et angivelig splittet og dekadent Vesten etter invasjonen i Ukraina. Våpenforsyninger til Ukraina og sanksjoner mot Russland ble vedtatt, raskt og samstemt. Men diktatoren i Kreml sitter utvilsomt og venter på at enigheten skal slå sprekker, 150 dager etter invasjonen.

Ukrainas kamp er også vår kamp, overfor et Russland som har vist sitt sanne ansikt

Sprekkene viser seg allerede i spørsmålet om kutt i gassimport. Og sanksjoner blir gjerne følbare også for avsenderen. Men perspektivet må ikke tapes av syne, heller ikke – eller: særlig ikke – foran en krisepreget vinter. Jens Stoltenberg satte tingene på plass med sin uttalelse nylig om at prisen EU- og NATO-landene betaler, kan måles i penger – mens prisen ukrainerne betaler, måles i tapte liv hver dag. Og deres kamp er også vår kamp, overfor et Russland som har vist sitt sanne ansikt.

Norge har bedre forutsetninger enn de fleste land til å dempe de økonomiske utslagene for vanlige folk og til å følge opp vedtakene om våpenleveranser og humanitær hjelp til Ukraina. Men Stoltenbergs perspektiv må løftes frem i hele Vesten. Og la oss aldri glemme: Et politisk system hvor en statsminister må gå av etter å ha løyet for parlamentet om festing og brudd på covid-reglene er sterkere enn et system hvor en notorisk krigsforbryter kan sementere sin makt ved å lyve for folket om et angrep mot et naboland.

MINILEDER

Som vann på gåsa

Pengebruken til nordmenn har skutt i været denne sommeren. På den første normale sommeren siden pandemien, har nordmenn brukt 12,5 milliarder kroner, en økning på 7 prosent sammenlignet med 2019.

En økononomisk kalddusj i form av prisstigning og høyere renter preller av som vann på gåsa.