Høyre, Venstre og KrFs forslag om å videreføre og videreutvikle lærerspesialistordningen får bred støtte fra Utdanningsforbundet, KS, Elevorganisasjonen og lederne i skolen. Dette bør regjeringen lytte til.

Regjeringen og SV vedtok i statsbudsjettforliket å avvikle lærerspesialistordningen fra høsten 2022. Vi kan ikke akseptere at den eneste karriereveien for lærere som ønsker å bli værende i klasserommet avvikles brått og uten en erstatning på plass. Høyre, Venstre og KrF har derfor fremmet et forslag i Stortinget om å videreføre og videreutvikle ordningen slik at lærerspesialistene kan fortsette å løfte fagene sine og profesjonsfellesskapet på skolene i Norge også neste skoleår.

For oss er det åpenbart at når læreren er den viktigste faktoren for elevers læring må deres faglighet og undervisning satses på. Lærerspesialistordningen er et tiltak for å gjøre nettopp dette. Vi må videreutvikle ordningen i samarbeid med partene i skolesektoren og elevene basert på erfaringene vi nå har gjort oss etter forsøksperioden, men en avvikling, og ett eller flere års opphold er feil måte å gjøre det på.

Dessverre har regjeringen og SV bestemt seg for det, og fjerner dermed muligheten for at nærmere 2.000 lærere får fylle rollen som lærerspesialist fra høsten av. Det er dårlig nytt for både elevene, lærerne og skolene.

Regjeringen og SV bør innse at de har tatt feil, og følge elevene, fagorganisasjonene og KS sine innspill og støtte vårt forslag om å videreføre lærerspesialistordningen

Lærespesialistordningen ble innført av de ikke-sosialistiske partiene i 2015 som en karrierevei som gjorde at engasjerte lærere kunne bli i klasserommet heller enn å søke en karrierevei i administrasjon eller ledelse av skolen. Den ferske sluttevalueringen av lærerspesialistordningens pilotperiode viser at lærerspesialistene oppleves å bidra positivt til det faglige felleskapet på skolen. De står også lengre i arbeidet som lærer og rollen som lærerspesialist gir dem ekstra motivasjon gjennom nye faglige utfordringer.

For skoleåret 2021-22 ble det satt av midler til 2.300 lærerspesialister, det er innvilget over 1800 søknader om å fungere som lærerspesialist i inneværende skoleår og 600 lærere er i gang med toårig spesialistutdanning for å bli lærerspesialister. Av de over 1.800 lærerspesialistene i klasserommene i 2021-22 er om lag 500 spesialister i begynneropplæring.

I dag er det nesten 2.000 lærerspesialister på skoler rundt om i Norge som bidrar til utvikling av undervisningen og profesjonsfellesskapet i skolen. Det mener vi de må få lov til å fortsette med også neste skoleår. Arbeidet disse lærerspesialistene gjør i skolen forbedrer og fornyer det pedagogiske arbeidet i skolene, igangsetter strategiske satsinger og gir til syvende og sist elevene mer mestring og læringsglede.

I regjering satset Høyre, Venstre og KrF på innhold og kvalitet i skolen. Siden 2013 har lærerne og lærerutdanningen fått et solid kompetanseløft. Nærmere 50.000 lærere fikk tilbud om etter- og videreutdanning, lærerutdanningen ble utvidet til en masterutdanning, opptakskravene ble skjerpet og flere begynner på, og fullfører lærerutdanningen.

Støre-regjeringen har valgt en annen kurs. Selv om det ikke er noen ny karrierevei på plass i skolen, har regjeringspartiene med SV besluttet å fjerne lærerspesialistordningen, fjerne kompetansekrav og endre opptakskravene til lærerutdanningen. Nå virker det dessverre som om midler og energi heller skal brukes på å løse opp fylker, stoppe friskoler, motarbeide valgfrihet, snakke ned mangfold i tjenestene og svekke private tilbud i barnehager og på andre velferdsområder.

Vi håper at regjeringspartiene, som vanligvis sier man skal lytte til sektoren nettopp gjør dette og sørger for at høringsinnspillene ifra elever, lærere og kommunene blir tatt på alvor. Da må de støtte vårt forslag om å videreføre og videreutvikle ordningen som gir gode lærere mulighet til en karrierevei i klasserommet. Regjeringen og SV bør innse at de har tatt feil, og følge elevene, fagorganisasjonene og KS sine innspill og støtte vårt forslag om å videreføre lærerspesialistordningen.

Foto: GORM KALLESTAD / NTB scanpix