Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har nå presentert Forsvarsanalysen 2023 som burde være en kraftig vekker for våre politikere. I rapporten blir det slått fast at Norge ikke har et tilstrekkelig forsvar og ikke er i stand til å løse oppgavene i de mest krevende utfordringer landet står ovenfor.

Hovedårsaken er at planene for den videre utvikling av Forsvaret ikke harmonerer med den virkelighet vi lever i og at de planer som blir lagt ikke blir finansiert og at de råd som gis av forsvarssjef og forskere om forsvarsstrukturen ikke er blitt fulgt.

Forskningsdirektør Espen Skjelland i FFI, peker på at det faktum at FFI, i mange år og i graderte rapporter har pekt på alvorlige operative mangler i Forsvaret. Det må være lov å si at det tydeligvis må være noe fundamentalt galt med hele planleggingsprosessen når vi ender opp med et etterslep på flere titalls milliarder kroner og tilsvarende gap når det gjelder finansieringen av det Forsvaret som er vedtatt planlagt.

At forsvarsanalysen slår fast at det faktum at heller ikke forsvarssjefen råd blir lytta til, er alvorlig og direkte skremmende.

Det vi så absolutt ikke må oppleve er at vi igjen får en ny «Solberg-sving»

Forrige forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var helt tydelig og klar på hvor ille det sto til med Forsvaret da han la frem sin langtidsplan for Forsvaret i 2019 for perioden 2021-2024, altså den perioden som er gyldig i dag. Fra et alternativ A «som krevdes for å møte sikkerhetssituasjonen», ned til alternativ D «tilpasset nasjonal evne».

Resultatet er velgerne godt kjent med. Regjeringen Solberg, med Høyre, Frp og Venstre, neglisjerte fullstendig forsvarssjefens klare råd og fikk Arbeiderpartiet med seg under voteringen i Stortinget og stemte for alternativ D, den suverent dårligste og billigste løsningen. I Forsvarsanalysen 2023 påpeker FFI at svært mye av det som ble anbefalt allerede i det fagmilitære rådet fra FSJ i 2019 ikke ble fulgt. Et betydelig lavere ambisjonsnivå ble utarbeidet av regjeringen Solberg, som altså fikk med seg Arbeiderpartiet og dermed flertall i Stortinget.

Tor Nymo Foto: Marius Karlsen

Vi lever i en verden med store sikkerhetsutfordringer. Det har russernes krigføring i Ukraina lært oss. I tilfelle krig vil vi oppleve en brutalitet og hensynsløshet som den ukrainerne nå utsettes for. Vi er også kjent med hvordan Putins styrker systematisk begår krigsforbrytelser i områder de kontrollerer.

Jeg er rimelig sikker på at det norske folk, etter å ha fulgt med på krigen i Ukraina i over et år, og blant annet har lest Forsvarsanalysen 2023, innser nødvendigheten av en kraftig opprustning av Forsvaret.

I slutten av mai presenterer forsvarssjef Eirik Kristoffersen sitt fagmilitære råd til langtidsplan for forsvaret. Med den som bakteppe vil regjeringen legge sitt forslag frem til behandling i Stortinget, normalt i slutten av juni. Det er første muligheten politikerne, de folkevalgte, har til virkelig å styrke Forsvaret i den grad at det fremstår troverdig og relevant for våre allierte.

Forsvarssjef Kristoffersen fremstår som en dyktig, kunnskapsrik og uredd offiser. Det er liten tvil om at hans fagmilitære råd vil være tungt vektet inn mot dagens forsvars- og sikkerhetssituasjon med despoten Putins brutale krig i Ukraina i minnet.

Så tror jeg at velgerne vil følge ekstra med på hvordan regjeringen presenterer sitt forslag til Stortinget. Det forventes nemlig at regjeringen har lest Forsvarsanalysen 2023 om at Norge ikke har et tilstrekkelig forsvar, og ikke er i stand å løse de krevende utfordringer landet står ovenfor. Både forsvarsministeren og regjeringen har nå i lengre tid sagt at Forsvaret skal bli kraftig styrket.

Det vi så absolutt ikke må oppleve er at vi igjen får en ny «Solberg-sving», hvor regjeringen Solberg, med Høyre, Frp og Venstre med, støtte av Arbeiderpartiet fullstendig overså forsvarssjefen klare fagmilitære råd og stemte for alternativ D, den suverent billigste og dårligste løsningen for Forsvaret.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her