Så var det 1. juni og jeg våkna til ny-hvitt både på verandaen og på deler av plenen. Ikke det at dette er helt fremmed, har våkna til nysnø i juni tidligere år også, men synes nok dette er litt disharmonisk.

Likevel er vi en god del som bor her, og vi kan bli mange som ønsker å bo her hvis vi legger til rette for reéll verdiskapning, med gode og trygge arbeidsplasser, og forutsigbare rammebetingelser. Ei skikkelig reéll verdiskapning gir store ringvirkninger, og trygger finansiering av velferdsordninger og offentlige oppgaver.

Og her har vi alle tiders mulighet for å få dette til, særlig innen sjømatnæringa, men også innafor ei framtidig mineralnæring. Reiselivsnæringa kan også bli verdifull, med interessante muligheter.

Vi må skape bolyst for det store flertallet, og legge til rette for et vidt interessespekter, som både omfatter filatelister og snøskuterkjørere.

På tide med en endring av kommunenes inntektssystem, slik at de kommuner som bidrar mest også får beholde mest

Utviklingspremissene kan ikke settes av de som, svært høglytt, forlanger at all deres «fritidsferdsel» skal foregå uten at de får øye på menneskelig aktivitet. Et fraflyttet Nord-Norge vil være et eldorado for mangel på menneskelig aktivitet.

Regjering og storting strammer nå til skatteskruen på en slik måte at de kommuner som bidrar stort til verdiskapning (les Senja), får beholde en altfor liten del av denne. Rammebetingelsene for næringslivet synes også å være i spill, noe som speiles tydelig i en veldig svak norsk krone.

Nå får vi jo de politikerne vi stemmer inn, og det er jo over to år til neste stortingsvalg. I mellomtida har vi et kommunevalg, og de som der blir valgt inn, vil jaggu få noe å bryne seg på. Et stadig økende behov for sykehjemsplasser vil ta stor plass i kommunens budsjett, og den økonomiske virkeligheten vil nok begrense flotte tiltak, som ikke er lovpålagte, kraftig.

Før vi får beholde en større, og mer rettmessig andel av verdiskapninga vi bidrar med, blir det nok krevende å være kommunestyrerepresentant, og måtte vedta hvilken «finger man skal skjære seg i».

Litt underlig at det kommunen antakelig tjener mest på, pr hode, er en frisk hjemmeboende 90-åring.

På tide med en endring av kommunenes inntektssystem, slik at de kommuner som bidrar mest også får beholde mest.

Hilsen en undrende gubbe utanna Senja.

Vil du bidra med din mening? Send debattinnlegg på epost her