Dødsulykker i veitrafikken viser en foruroligende økning etter mange års nedgang, og fagmyndighetene leter etter dokumenterbare forklaringer. Samtidig er det grunn til å studere innholdet i statistikken. Når justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ber «folk bak rattet skjerpe seg», må appellen også omfatte folk bak styret. At MC-førere er involvert i mer enn 20 prosent av ulykkene, betyr at tohjulinger en sterkt overrepresentert i statistikken over omkomne og alvorlig skadde. Og av dem som har mistet livet, var halvparten over 60 år. Hver tredje MC-ulykke totalt skjedde som følge av utforkjøring i en sving, i dødsulykker er denne kategorien dominerende.

To grupper MC-førere er særlig utsatt for ulykker. Den ene er de unge med ferskt førerkort. Den andre gruppen består av voksne og godt voksne menn, som enten bruker sykkelen sporadisk – eller som endelig har fått realisert guttedrømmen og dermed har et misforhold mellom erfaring og hestekrefter. I en studie fra NAF er det nettopp manglende erfaring som topper listen over ulykkesårsaker. MC-førere med under to års ansiennitet står for halvparten av ulykkene. Kort sagt, det burde være statistikk nok til å sette inn noen målrettede tiltak.

En grunnregel i trafikken er å avpasse farten etter forholdene. Å forbedre forholdene er imidlertid et viktig, ulykkesforebyggende tiltak

Føreropplæringen ble utvidet og forsterket for noen år siden. En ny vurdering av innholdet, og av kravene til førerkort, kan være på sin plass. Mer bør i alle fall gjøres når det gjelder tilbud – eventuelt krav – til dem som tok MC-lappen med gammel ordning og som kanskje ikke har kjørt så mye siden. Først og fremst bør det jo være et personlig ansvar – og i egen interesse – å få oppgradert ferdighetene. Vegvesenet skisserer nå et tettere samarbeid med MC-klubber om dette. Det høres fornuftig ut.

En grunnregel i trafikken går ut på å avpasse farten etter forholdene. Å forbedre forholdene er imidlertid et viktig, ulykkesforebyggende tiltak. Halvparten av de spurte motorsykkelførerne i en måling tidligere i år svarte at de hadde vært i en ulykke eller nestenulykke på grunn av dårlig veistandard. Det er i det hele tatt nok å ta tak i, i tillegg til økt kontrollinnsats. Men fremfor alt – å skjerpe seg bak styret. At dødsrisikoen er tolv ganger høyere for MC-førere enn for bilførere er ikke til å leve med.

MINILEDER

Sykt stor legemangel

Det er ikke bare fastleger det er stor mangel på rundt om i landet vårt. Senja og Sørreisa kommune sliter også alvorlig med å rekruttere ny kommuneoverlege.

Legemangelen er sykt stor og ventetiden leger ikke alle sår.