Helårsferge Andenes-Gryllefjord

Fergesamband: Andfjordferga, Andenes-Gryllefjord med ferga ”Lødingen”, på vei inn til Gryllefjord en gang i 2008.   Foto: Linda Pedersen

meninger

Jeg leste i Harstad Tidende 13. november at helsårsferge mellom Andenes og Gryllefjord er noe ordførerne i Andøy og Senja kommune jobber for.

Er det virkelig mulig at ansvarlige ordførere i Andøy og Senja slenger ut slike tanker? Meningsløst snakk, sludder og vrøvl. Hva som er potensialet, hva som skal fraktes og trafikkeres på vinterstid over ytre Andfjorden, ja, det vites ikke. Men værhardt blir det.


Næringseminaret Sporløft:

Stort potensial i helårsferge mellom Andenes og Gryllefjord

Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, og ordfører i Andøy, Knut Nordmo, er enige om å jobbe for en helårlig fergeforbindelse mellom Andenes og Gryllefjord.


En egnet havgående ferge til å håndtere alle værsituasjoner vinterstid i Andfjorden tror jeg det må letes lenge etter - og skal den bygges, blir det dyrt, veldig dyrt. Det er enorme miljøfaktorer som slår inn. Grønn skipsfart som kreves - der blant annet komfort til passasjerer står i fokus. Hvilke opplevelser og komfort gir Andfjorden vinterstid?

Værhardt vinterstid. Ja, det vet både andenesværinger og senjaværinger mest om. Tror nok også at alle som har ferdes inn eller ut Andfjorden har kjent på dette. En vet videre at det slett ikke er hver dag vinterstid et skip/ferge kan seile inn eller ut av Andenes havn, slik dagens havnesituasjon er. Selve Andenes havns beskaffenhet og dens omgivelser er ganske flatt - og stort sett alle vindretninger har derfor ideell energi og påvirkningskraft nok til at ankomst/avgang dermed utsettes. Såkalt landligge til været bedrer seg — og det kan jo ta noe tid og negativ medieomtale.


Inviterer til næringsseminar: – Mange muligheter på tvers av Andfjorden

I sommer måtte Sporløfts nærigsseminar avlyses på grunn av koronapandemien. Nå kan endelig initiativtaker Børre Hovda Lien og ordfører Tom-Rune Eliseussen invitere innbyggere og næringsliv til seminar for å se på mulighetene til kulturelt og næringsmessig samarbeid over Andfjorden.


En hvilken som helst overbygd/lukket ferge er derfor ikke nok. Selv om der er markant mye maskinkrefter i begge ender samt aktive stabilisatorer for å minimalisere rullebevegelser når storhavet setter inn. Og det gjør det ofte vinterstid, spesielt når store bølger bygger seg opp og ruller inn fjorden med enorm energi.

En vet jo også at når tidevannsstrømmene setter ut fjorden, går mot bølgene, vil det kunne skape enorme, farlige bølger som bygger seg opp til brottsjøer. Disse kan være spesielt farlige i mørket på vinterstid for både store og mindre fartøyer. Jeg er derfor helt enig med Tor Iver Benjaminsen i hans innlegg i Harstad Tidende 18. november, som kaller dette et dødfødt prosjekt.

De nevnte ordførere burde heller utløse litt av sin energi til støtte for en sommerferge mellom Harstad og Skrolsvik, noe som virkelig kan gagne og skape trivsel mellom by og bygd.