Er barna våre trygge i Senja kommune?

BARNEHAGETILBUD: – Slik det er per nå, får vi ikke det vi betaler for og det barna våre fortjener, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Knut Løkse Nilssen

meninger

Tirsdag 12. oktober hadde SU-leder og foreldrekontaktene til hver base i Skogen barnehage på Finnsnes møte. Dette møte var i forbindelse med mange tilbakemeldinger fra frustrerte og irriterte foreldre som stadig opplever at barna må hentes tidligere grunnet for lite bemanning i barnehagen.

Bekymringen rundt Skogen barnehage fra flere foreldre er at det ikke er bemanning nok til å ha et fullverdig barnehagetilbud. Vi betaler for noe vi ikke får.

Foreldre får melding om at barnet helst bør holdes hjemme, eller hentes senest kl. 15.00. Dette resulterer i at flere foreldre må dra tidligere fra jobb for å hente barna sine, og i noen tilfeller taper disse foreldrene inntekter. Dette er ikke noe som har skjedd èn eller to ganger, men ganske ofte. Siste syv dagene har denne meldingen blitt mottatt av oss foreldre fire dager på rad.

Mange foreldre har også uttrykt bekymring om det er forsvarlig å ha barna i barnehagen når det er så lite bemanning. Vi som har barn i Skogen barnehage er oppriktig bekymret for utviklingen dette tar, da de faste vikarstillingene er tatt bort og det er mangel på tilkallingsvikarer. Dette resulterer i at barnehagen ikke kan ha full åpningstid da dette ikke er forsvarlig med for få ansatte på jobb.

Barna våre får heller ikke det pedagogiske opplegget de har krav på disse dagene, da det mangler ansatte til å utføre de forskjellige planene som er satt. Samlingsstunder som er en av aktivitetene med mest pedagogisk arbeid i, blir ikke gjennomført da det mangler ansatte, og gruppene med barn blir for store for et godt opplegg. Dette samsvarer heller ikke med Rammeplan for barnehagen.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Rammeplan for barnehage er en forskrift fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd. Stortinget har i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver, jf. § 1, § 1a, § 2, § 3, § 4 og § 5. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Disse oppgavene ivaretas ikke i dagens situasjon.

Vi som foresatte ønsker at kommunens ledelse kommer på banen. Hva kan dere gjøre for at barnehagen kan drifte forsvarlig og normalt selv når det er fravær blant de fast ansatte, slik at foresatte slipper å dra tidligere fra jobb? Hva vil kommunens ledelse gjøre for at våre barns tilbud ikke bare skal være ei oppbevaring, men et pedagogisk tilbud som er barnebyen Finnsnes verdig?

Dette er noe vi foresatte har sett oss lei på, og ønsker en snarlig bedring på, slik at vi får et fullverdig barnehagetilbud. Slik det er per nå, får vi ikke det vi betaler for og det barna våre fortjener.