En felles dugnad må til:

Gatelys til besvær i Sørreisa

TRAFIKK: - Etter at vi fikk Bjørgatunnellen og ny vei utover bygda, har trafikken øket radikalt, skriver Magnor Olsen. Foto: Carina Hansen 

meninger

Da jeg gikk av som ordfører i Sørreisa for 14 år siden, bestemte jeg meg for ikke å bli en gubbe i hornet på veggen som av og til hoppet ned for å klage på det som ikke passet meg.

Litt engasjement har det dog blitt, men ikke verre enn at både ordfører, rådmann og kommunestyrerepresentanter bør tåle det. Nå klarer jeg ikke å holde meg lenger, så nå kommer det noen små pip. Det gjelder gatelysene langs Bjørgaveien. Der står 126 lyspunkt etter veien, hvorav hele 16 er mørke. Dette etter info fra folk som har oversikten. De sier også at kommunen er gjort kjent med mørklegginga, men får til svar at det ikke finnes penger til å skifte ut pærene, dersom det er det som er feilen.

Litt historie: Lille julaften i 1974 fikk jeg et hyggelig brev fra Skøelv Fiskarlag, undertegnet Edvard Nergård. På siste møte hadde de valgt meg til formann og administrativ leder av en komitè som skulle se til at strekninga Skøelv-Håkjerringsnes fikk gatelys. Med meg i komiteèn fikk jeg Odd Nergård, Odd Berntzen, Bergliot Nøstvik og Haldis Jørgensen. Bygda ble opplyst en mørk desembekveld åtte år senere. Troms Kraft var de som koblet til det etterlengta lyset.

Det var ikke uvanlig å sette opp gatelys på dugnad, det hadde man gjort stort sett i hele Sørreisa — vi var nok de siste. Begrunnelsen var da som nå å sikre de som ferdes etter veien, barn som gamle.

Etter at vi fikk Bjørgatunnellen og ny vei utover bygda, har trafikken øket radikalt. Det er til tider en voldsom trafikk her, noe som er helt naturlig og i tråd med vanlig velferdsutvikling.

Vi er langt på vei inn i ei ny mørketid, og folk er usikker og redde for å bevege seg ut etter mørkets frembrudd. Noe må gjøres, og det ganske fort. Dersom kommunen er så bankrott at det ikke finnes midler til å gjøre noe med trafikksikkerheten langs gater og veier i kommunen, bør det tenkes på alternative løsninger.

Vi er kjent for å lide av en uvanlig tilstand der ute i Skøelv, nemlig dugnadsånd. Uten å ta munnen for full, vil jeg tru at 16 lyspærer er en enkel sak å skifte på dugnad. (Jeg tar det lille forbehold at vi kan moblisere nok folk, da jeg ikke har nevnt det for noen).

Kommunen betaler for leie av lift ei helg, pluss innkjøp av lyspærer, så skal nok vi klare å skaffe personell med kompetanse til å skifte pærer og kjøre lift på dugnad. Vi trenger hjelp fra vegvesenet til å stenge veien ei helg, samt skilte aktiviteten, noe som ikke bør være for vanskelig, da det i høyeste grad er et trafikksikkerhetsaspekt med hele operasjonen.

Det kan vel ikke ha blitt slik i Norge at penger og lover skal styre alt. Vi må være litt pragmatisk. Skal vi få noe gjort, må av og til folket selv ta tak i saka. (PS: Vi brukte stolpesko da vi monterte de 126 gatelysene, men kravet var allerede da at vi måtte ha en godkjent elektriker til å montere armaturene).