Høyres desperasjon og selvskryt:

Prioriterer pengefest for de rike

LEI: - Folk er lei av pengefesten for de rike og innskrenkingene i økonomien til de som har minst, skroiver May-Tove Pryneid.   Foto: Gjermund Nilssen

meninger

Svar til Erlend Svardal Bøe: Synes innlegget ditt lukter desperasjon på lang vei og så mye selvskryt når meningsmålingene tyder på at folk vet hva de får med Høyre, og de vil ikke ha det.

Folk er lei av pengefesten for de rike og innskrenkingene i økonomien til de som har minst. For det stemmer at Rødt vil øke skattene, Rødt vil skattlegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. Høyre gir milliarder i skattekutt til de aller rikeste.

Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Høyre sier ja til profitt i velferden. For Høyre vil at noen få, de på toppen, skal få kunne tjene seg rik på universelle tjenester. Pengene skal gå til å ta vare på barna og pleie de syke. Ikke til kommersielle eiere. For vi har sett at med Høyre i regjering så har noen få på toppen tjent seg søkkrike på utbytte fra universelle velferdstjenester»

Vi tar klima- og miljøkrisa på alvor, og innser at oljeeventyret nærmer seg slutten. Men den grønne omstillinga kan ikke skje uten en plan og over natta. Derfor er det ikke sant som Svartdal Bøe påstår, at Rødt vil stenge ned all norsk olje- og gassproduksjon og sende flere tusen ut i arbeidsledighet uten en plan.

Rødt sin klima- og energipolitikk gir demokratisk styring over energiressursene og tar klimaendringene på alvor. Det var staten som bygget opp det norske oljeeventyret, og det bør være staten som tar ansvaret for å trappe det ned på en sosialt rettferdig måte

Ja, vi ønsker å reversere skolepolitikken til Høyre, Rødt vil gi lærerne tid og tillit til å være lærere. Høyres skolepolitikk, med alt for mange standardiserte tester og målemani vitner om en mistillit til lærernes faglighet. Det er helt sant, som Svartdal Bøe påstår, at vi vil reversere flere av de borgerlige reformene som har vist seg å være katastrofalt dårlige — spesielt for folk i Nord-Norge. Rødt mener den såkalte nærpolitireformen medfører sentralisering som både gir dårligere polititjenester i distriktene, og svekker viktig lokalkunnskap i politiet.

Troms og Finnmark ble slått sammen mot folkets vilje. Nesten 90 prosent av finnmarkingene svarte nei til sammenslåing, og motstanden er fortsatt stor i begge fylkene. Likevel presset den borgerlige regjeringa igjennom en udemokratisk reform som fører til at flere folk har lengre vei til makta og veldig store avstander til viktige demokratiske institusjoner. Rødt har hele veien vært mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, og vil jobbe for å få den opphevet. Vi vil fremme dette i det første fylkestingsmøtet etter valget.

Og snakk om selvskrytet, Svardal Bøe, du forteller om dobling av samferdselsbudsjettet, kortere helsekøer og elever som fullfører skolen. Men du nevner ikke med et ord om at dere har tatt feriepengene fra de arbeidsløse, de dytter folk over fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til sosialhjelp i tusentalls, og de underregulerer pensjonene.

Dere har kort og godt en knallhard prioritering av de rike og friske, mens de som er sjuke og har dårlig råd skal få mindre.