Hyttelandsby i Tranøybotn

KJERNEOMRÅDE: - Tranøybotn er et kjerneområde for friluftsliv. Allerede nå nærmer det seg årlig 10.000 besøkende i nasjonalparken, skriver Hans Helge Jørgensen.  Foto: Marlene Danielsen

meninger

Statsskog ønsker å etablere en hyttelandsby i Tranøybotn — nærmere bestemt på Myklenesåsen som området heter. Her skal det bygges 30 nye hytter i tillegg til naust.

Tranøybotn er omgitt av store områder med verneverdig natur, spesielt kystfuru og våtmarksområder. Dette førte i sin tid til vern av store områder i utmarka, med Ånderdalen nasjonalpark i spissen i tillegg til fire naturreservater. Det planlagte hytteområdet er en del av denne naturen, og er omgitt av vernet natur på alle kanter. Med unntak av noen hytter på sørspissen av Myklenesåsen, ligger utbyggingsområdet som en øy i et uberørt område, der både fugler og dyr har fred og fri adgang.

Det er forunderlig at grunneier Statsskog nå ønsker å ødelegge et område som statsmyndighetene likegodt kunne ha vernet. Naturødeleggelser i dette omfang burde være helt unødvendig. Skal det bygges hytter, bør det prinsipielt finne sted i randsonen til der det allerede bor folk, og ikke ta i bruk nye uberørte områder.

Tranøybotn er et kjerneområde for friluftsliv. Allerede nå nærmer det seg årlig 10.000 besøkende i nasjonalparken. Presset på naturen i området er sterkt økende. Vi har ingen ting i mot turister eller andre som vil besøke vår felles natur. Men vi må vokte oss vel for å rasere naturen med storstilt hyttebygging uten respekt for alle dyr som har området som sitt matfat.

Tranøybotn-folket var i tidligere tider husmenn uten tilgang eller eierskap til utmarka. Utmarka var eid av Kirka og senere overtatt av Staten. Nå ser vi at Staten vil gjøre forretning på ei utmark som normalt skulle vært eid av bygdefolket, noe som oppleves som svært umoralsk.

Dersom disse utbyggingsplanene blir godkjent, har (L)NFR-reglene utspilt sin rolle, og kommunen blir nødt til å si ja til all hyttebygging etter dette!