Velgerne bør ikke sluke alt rått

NRK og valgkamp

VINKLING: I sum er vinklinga til NRK slik at den leder folk til å tru at nærmest alle privatdrevne skoler og barnehager drives slik det ensidig blei framstilt i reportasjen fra Lofoten, skriver Oddmar Mathiassen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Den 19. juli 2021 såg jeg tilfeldig på TV NRK-2 et program om «Guds menighet». Det er et trussamfunn som blei grunnlagt i 1883 av Aanen Reinertsen fra Arendal mens han var i U S A. I Norge blei menigheten etablert i 1887 og finnes visstnok bare i Flakstad og Ørsnes, Lofoten.

I lærespørsmål og levesett skiller denne seg markert fra andre. Klager som er kommet på nevnte i Lofoten, er behandlet av barnevernsnemndene, men henlagt uten pålegg.

Det er ikke mi sak å dømme andre. Grunnen til at jeg likevel skriver dette, er vinklinga til NRK. I sum er denne slik at den leder til å tru at nærmest alle privatdrevne skoler og barnehager drives slik det ensidig blei framstilt i reportasjen fra Lofoten.

Dette er ikke nytt. Jeg minnes fra en valgkamp hvor en fagstatsråd fra Arbeiderpartiet i sin kamp mot private skoler og barnehager valgte å bruke praksis fra nevnte skole i Lofoten som om det er vanlig.

Ideologi bak er at Staten skal bestemme, påvirke – ikke foreldrene. Statsråden unnlot å nevne at privatskoleloven med sine offentlige godkjente undervisningsplaner gjelder.

Også i den offentlige skolen hender det at det skjer brudd på lover og skoleplaner uten at statsråden nevnte det. Lærdom: I disse valgkamptider bør ikke vi velgere sluke alt rått!