Stenvold — her er fakta om klima og CO2

SVAR: Halvor Stubberud Hanssen svarer Sverre Stenvold.  Foto: Maria Holm Simonsen

meninger

I et innlegg publisert den 2. juni i Folkebladet lurer Sverre Stenvold på hva som er fakta om klima og CO2. Nå skal jeg virkelig legge godviljen til, og ta utgangspunkt i at dette er et spørsmål du stiller fordi du faktisk lurer på det. Du har funnet noen kilder, og oppsummerer som følger:

«Essensen i disse heftene, vitenskapelig fundert, er at den menneskeskapte carbondioksiden (CO2-en) har marginal påvirkning av et varmere klima, men først og fremst er CO2 mat for planter. Det er livets gass»».


CO₂ er først og fremst mat for planter:

Hva er fakta om klima og CO₂?


På internett (og andre steder) kan man finne «vitenskapelige» kilder som hevder de mest utrolige ting. Det betyr ikke at det de hevder er tilfelle. Det er viktig at man er kritisk til de kildene man benytter. Når man lurer på noe som har med vitenskap å gjøre bør man se på hva det er vitenskapelig konsensus (stor grad av enighet) om. Heldigvis er klima og CO2 et slikt område.

I Norge har vi et senter som heter Cicero — Senter for klimaforskning. Det er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning. Cicero ble opprettet i 1990 av regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er Cicero en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo. De driver med ekte vitenskap, og har altså som oppgave å avklare hva det er bred vitenskapelig enighet om. Cicero har publisert en artikkel som heter Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer. Jeg tar meg en liten frihet og siterer i sin helhet fra denne artikkelen. https://cicero.oslo.no/no/posts/nyheter/tre-uomtvistelige-fakta-om-klimaendringer:

«Til deg som blir usikker når du leser innlegg fra Carl I. Hagen og andre som avviser at klimaendringene vi opplever, er menneskeskapte, skadelige og et av vår tids viktigste temaer. Forskere har arbeidet med disse spørsmålene i mange tiår. Vitenskapen er i dag fullstendig klar på de følgende tre punktene:

1) Klimaendringene vi opplever i dag, er raske og i all hovedsak forårsaket av menneskeskapte utslipp, primært av drivhusgassen CO2 fra forbrenning av olje, kull og gass.

2) Konsekvensene av klimaendringene er allerede store, både for naturen og for samfunnet. De vil bli stadig sterkere etter hvert som Jorden fortsetter å bli varmere.

3) Dersom vi skal nå de politisk vedtatte målene om å begrense temperaturøkningen til under to grader, må vi halvere utslippene innen 2040 og deretter redusere dem til netto null.

Disse konklusjonene trekkes blant annet i rapportene fra FNs klimapanel og bygger på tusenvis av fagartikler som panelet har vurdert».

De følgende institusjonene står bak denne artikkelen der disse tre uomtvistelige faktaene slås fast Bjerknessenteret ved direktør Tore Furevik, Cicero ved direktør Kristin Halvorsen, Meteorologisk institutt ved direktør Roar Skålin, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling ved direktør Johnny Andre Johannessen, NILU – Norsk institutt for luftforskning ved direktør Kari Nygaard, NORCE ved direktør Elisabeth Maråk Støle, Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved direktør Norunn S. Myklebust, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ved direktør Greta Bentzen, Norsk polarinstitutt ved direktør Ole Arve Misund, NTNU ved rektor Anne Borg, Sintef ved konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, Universitetet i Bergen ved rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Oslo ved rektor Svein Stølen.

Sånn Sverre, nå vet du hva som er fakta om klima og CO2. Flott! Hvis du ønsker å stemme inn politikere som legger disse uomtvistelige fakta til grunn for hvordan de ønsker å utvikle det norske samfunnet bør du stemme på Miljøpartiet De Grønne (MDG) ved stortingsvalget til høsten. Godt valg!