Bardu må ta vare på uberørt natur:

Skuterløyper — bolyst og en attraktiv kommune

AVVIKLE: - Vi driver med turisme i et segment med kunder som søker uberørt natur og er opptatt av miljøet. Vi er en av få eksportbedrifter i Bardu, en av svært få reiselivsbedrifter. Faktisk så er vi en av få bedrifter i Bardu. Vil denne utviklingen fortsette må vi vurdere å avvikle driften, skriver Morten Klauer om Huskyfarm Innset AS.  Foto: Espen Bless Stenberg

Er det noe vi må passe på i Indre Troms, så er det den lille juvelen vi har igjen av uberørt natur

meninger

Jeg er sjokkert! For et år siden flyttet jeg sammen med min kjæreste tilbake til Bardu etter 13 år i Oslo. Jeg må ærlig talt si at jeg aldri har vært særlig engasjert i lokalpolitikken i Bardu og har ikke fulgt særlig med i disse årene. Men det siste året har jeg fått med meg mer — og jeg er faktisk ganske sjokkert.

Jeg er utdannet økonom og har jobber med dette i syv år i Oslo. Jeg er og har alltid vært aktiv bruker av naturen på fritiden, og ønsker en sikker og levelig planet videre i mange år fremover. Noen vil kanskje kalle det miljøforkjemper eller miljøverner, men jeg ville bare kalt meg opptatt av fremtiden med utgangspunkt i forsking. Ja, jeg har stemt MDG ved sist valg. Nei, ikke på grunn av at jeg støtter alle sakene, men fordi de er aktive på miljøfronten. Hvis vi ikke begynner å gjøre noe i forhold til miljø, så har vi et alvorlig problem. Endring må til.

Da jeg kom tilbake til Bardu må̊jeg si at det var litt som å bli kastet 10-20 år tilbake i tid. Når man leser hva som skjer i Bardu er det nesten litt flaut. Jeg vil si tilnærmet ingen fokus på fremtiden og miljøet. Litt satt på spissen så virker det som om politikerne i Bardu med ordfører i spissen kun er opptatt av en ting — og det er skuter, skuterløyper. Først de siste ukene har han blitt tvunget til å se på økonomien ved skoledebatten.

Hvordan er det mulig i Bardu, som er en av de kommunene i landet som mest sannsynlig blir hardest rammet av klimaendringer? (NRK «Velkommen til Bardu i år 2100!» publisert november 2020). I en så skakkjørt kommune med så store utfordringer burde faktisk ikke dette være et «hoved»-tema.

For å skjønne ting litt bedre bruker jeg å sammenligne en kommune med en bedrift. I denne bedriften (Bardu AS) er vi som bor/bruker kommunen eierne. Ergo har alle en liten aksjepost i denne bedriften. Politikerne er styret og ledelsen i selskapet, og administrasjonen er kommunens ansatte. Hvis en bedrift er så dårlig stilt som Bardu kommune, er det en reell fare for konkurs, samt med utfordringene i fremtiden som er så brutale som klimautviklingen, ville eierne bedt styret om å ta følgende grep:

1. Få selskapet på rett kjøl 2. Lag en langsiktig og kortsiktig plan og iverksett tiltak for å imøtekomme utfordringene i fremtiden. Fokus utelukkende på dette. De ville ha gitt styreleder og daglig leder ett år på å få̊ dette på plass og snu selskapet. Ellers er det rett ut døren. Som min tidligere leder sa: «Ingen skal syns synd paå toppledere, om de kastes ut eller får kjørt seg, så er dette en risiko de bærer i stillingen. De er ansvarlige for selskapet og dets tall. Leverer de ikke, er det ikke synd i de». Dette gjelder faktisk også ledelsen i Bardu AS.

Når jeg var liten gutt i Bardu, hadde vi kanskje landets råeste søppelsortering. Vi sorterte alt! Vi sorterte myk og hard plast! Vi lå ti eller 20, kanskje 30 år fremfor andre. Nå i dag kan vi være glade at vi kan sortere glass, metall og papir, alt annet er restavfall. Hva har skjedd? Vi har gått i motsatt retning av alle andre? Skammelig og flaut.

Når det kommer til skuterpolitikken og diskusjonen rundt dette blir jeg ganske skremt. Det brukes uhyrlig mye tid på dette, massevis av blekk i avisene og en aggressiv tone i sosiale medier som skremmer folk med andre meninger til å tie.

Som Espen Prestbakmo har skrevet i Nye Troms 4. mai, så har vi faktisk ikke mye uberørt natur igjen i regionen. Nå er denne siste delen igjen truet av ønsker om flere skuterløyper. Denne gangen ikke bare på islagt vann, men inn i fjellet. Da kan jeg ikke sitte stille lengre.

Jeg er ikke imot skuterkjøring, men jeg ønsker bare ikke at vi ødelegger mer enn vi absolutt må. Alle skal få lov til å transportere familien, hunden og utstyret til hytta, hente vann med skuteren osv. Gjerne også kjøre til et nærliggende vann for fisking. Men alt dette og mye mer har vi alt i dag. Hvorfor må løypene utvides? Det er ikke på grunn av tilgang til hyttene, eller tilgang til steder å fiske. Men det er for muligheten til å kjøre skuter. Jeg kan se det, da man har brukt store summer på disse maskinene, kanskje tatt opp et lån, så ønsker man selvsagt å kunne bruke de. Det er forståelig. Men hvorfor i uberørt natur?

La oss heller legge løypene der vi har gjort inngrep i naturen tidligere. Da blir det mer tilgjengelig for alle, det blir sikrere i forhold til ulykker og nødsituasjoner, og enklere å kontrollere. Hva med skuterløyper rundt Setermoen? Og langs E6-en? Ved Steilia har vi en stor og flott motorcross-bane, usikker om denne blir brukt vintertid, men hva med å bygge en lekepark for skuterkjøring der vinterstid? Med hopp, utfordrende kuleløyper med mer. Der har vi alt et område som i dag benyttes til denne typen aktivitet, med et flott klubbhus og enkel adkomst. Her kunne de som ønsker utfolde seg, bli gode på denne aktiviteten i lovlige, tryggere og mer miljøtilpassede omstendigheter. Og når vi i fremtiden får el-skuter så kan det enkelt settes opp ladestasjoner der.

Ja, jeg er imot inngrep i naturen, jeg vil ikke ha mer skuterkjøring enn vi alt har i dag. Dette skader miljøet, næringslivet (turismen) og bidrar til å gjøre planeten ubeboelig. Jeg og min kjæreste har akkurat kommet til Bardu for å overta familiebedriften. Vi driver med turisme i et segment med kunder som søker uberørt natur og er opptatt av miljøet. Vi er en av få eksportbedrifter i Bardu, en av svært få reiselivsbedrifter. Faktisk så er vi en av få bedrifter i Bardu. Vil denne utviklingen fortsette må vi vurdere å avvikle driften, da vi ikke kan levere varene. Det vil bety enda mindre næringsliv i kommunen.

De som snakker om bolyst og en attraktiv kommune å̊bo i: Hva er en attraktiv kommune? La oss se på de «attraktive» stedene i Norge, de stedene som det er tilflytning og der massene av folk bor — byene. Hva gjør disse så attraktiv? Naturen? Nei! Det å ha naboen vegg i vegg? Nei. Det som er det utslagsgivende, er nærhet og omfanget av næringsliv. Dette vil blant annet si: jobben, restauranten, kinoen, puben eller konsertlokalet. Alt dette er næringsliv. Så hva burde politikerne gjøre for å skape bolyst og en attraktiv kommune?

Jo, støtte under næringslivet, tilrettelegge for vekst, støtte under for at etablerte aktører kan drive videre, og støtte miljøvennlig/bærekraftig drift. Dette skaper skattepenger, som igjen kan hjelpe til å få̊kommunen i svarte tall. Som igjen skaper bolyst! Det er ikke særlig attraktivt å flytte til en kommune som kutter i alle kriker og kroker!

Jeg ber om at miljøet hensyntas, at næringslivet blir hørt og at vi finner løsninger som gir mulighet for alle å eksistere. Er det noe vi må passe på i Indre Troms, så er det den lille juvelen vi har igjen av uberørt natur! Skuterløyper finner vi plass til andre steder!