Ja til Sørreisa som egen kommune

Kronikk

Svekkes: – Senterpartiet er motstander av den pågående kommune- og regionreformen og mener dette fører til sentralisering og svekket folkestyre, skriver Linn-Charlotte Nordahl, 1. kandidat Sørreisa Senterparti og Ole Edvin Langaune, leder og 2. kandidat Sørreisa Senterparti.  Foto: Stian Jakobsen

meninger

Senterpartiet tror på et levende folkestyre der beslutninger tas lokalt. Derfor er vi imot at regjeringen slår sammen kommuner med tvang. Vi tror folk og folkevalgte i den enkelte kommune selv klarer å bestemme hva som fungerer best der de bor. Vi mener at det gode livet og samfunnet skapes lokalt, der det er små avstander med kort vei til skole, sykehjem og barnehage, og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system. Vi er opptatt av at det skal være kort vei mellom de som bestemmer, og de som berøres av vedtakene. Senterpartiet mener det er innbyggerne som vet best hvordan deres egen kommune best kan styres og utvikles.

Dagens regjering har helt andre mål for samfunnsutviklingen, og står i spissen for en storstilt sentralisering. Med kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i spissen, intensiverer regjeringen nå arbeidet med å slå sammen kommuner i Norge. Regjeringen har allerede gjennomført en runde med kommunereform, og nå kommer versjon 2.0. Senterpartiet vil ikke ha noen ny kommunereform. Vi er uenige med regjeringen, som sier at kommuner med under 5.000 innbyggere må sammenslåes fordi de er for små til å tilby gode tjenester. Geografi og spredt bosetting tilsier at en variert kommunestruktur er best tilpasset hvordan folk bor og arbeider i Norge.

I 2016 ble det gjennomført ei folkeavstemning om kommunesammenslåing i Sørreisa, der folket sa et klart NEI til kommunesammenslåing. Dette ble etterfulgt av et enstemmig NEI til kommunesammenslåing i kommunestyret. Senterpartiet vil at Sørreisa fortsatt skal bestå som egen kommune, og vil ikke at vi skal slås sammen med noen andre kommuner. Derfor går vi til valg på en egen selvstendighetsgaranti for Sørreisa.

I tillegg til å være pådriver for kommunesammenslåing driver regjeringen sulteforing av de små kommunene. Sørreisa kommune blir i 2019 straffet med over tre millioner kroner i mindre i statlige overføringer til å drive kommunale tjenester, fordi vi valgte å bestå som egen kommune. Noe som naturlig nok får konsekvenser for kommunens drift. Dette som viser regjeringens sanne ansikt; De folkerike kommunene får mer mens små kommuner, som har sagt nei til kommunesammenslåing, blir straffet med mindre overføringer. Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2019 ville gitt Sørreisa fem millioner kroner mer enn regjeringens opplegg, altså en differanse på åtte millioner kroner. Noe som ville gitt Sørreisa muligheter til økt satsing på barn og unge, styrket eldreomsorg, og økt mulighet for å legge til rette for positiv utvikling i kommunen.

Senterpartiet er motstander av den pågående kommune- og regionreformen og mener dette fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi vil sikre at kommuner som ønsker å fortsette som egen kommune skal få bestå. Senterpartiet er opptatt av å utvikle gode tjenester i hele Norge og vil sikre en kommuneøkonomi som gjør at alle kommuner kan tilby sine innbyggere likeverdige tjenester, uavhengig av kommunestørrelse.