Vil en handelsanalyse kunne gi økt detaljhandel på Andslimoen?

ØKT: – Venstre vil ha økt detaljhandel på Andslimoen. Enhver vekst i Heggelia eller på Andslimoen vil styrke aksen Heggelia – Andselv – Andslimoen, skriver Rolf Augstgard.  

meninger

Arbeiderpartiet og Høyre har vært forent om at detaljhandel skal utvikles adskilt fra områder med storhandel og industri og har derved blokkert for økt detaljhandel på Andslimoen. En ny handelsanalyse for Målselv er imidlertidig iverksatt og denne skal sammenfattes med innspill fra 1. gangs høring om områderegulering for Andslimoen og tidligere vedtak fra Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss.

Den uttalte hensikten med spørreundersøkelsen er å gi svar på innbyggernes og andre folk som oppholder seg i kommunen sine handlevaner. For alle praktiske formål oppleves spørreundersøkelsen til å legge grunnlaget for en ny vurdering om økt detaljhandel på Andslimoen, men eventuelle endringer kommer først etter høstens valg.

Målselv Venstre har gitt høringssvar til områderegulering Andslimoen hvor kommunestyrevedtak, kommunens planverk og Arbeiderpartiets og Høyre sin politiske plattform settes på prøve. Venstre vil ha økt detaljhandel på Andslimoen. Enhver vekst i Heggelia eller på Andslimoen vil styrke aksen Heggelia – Andselv – Andslimoen.

Målselv kommunestyre kan når de måtte ønske det åpne for detaljhandel i bruksareal innenfor 3.000 m2 på Andslimoen. Godkjenner fylkeskommunen Andslimoen som et avlastningssenter til Andselv vil dette ytterligere tillate detaljhandel i bruksareal på over 3.000 m2.

Andselv har fått flere leilighetsbygg, forretningseiendommer er blitt omregulert til boliger, REMA 1000 er etablert, Voigt Jakt & Fiske er flyttet inn i lokalene etter bokhandelen, Coop-butikken er restaurert, Bardufoss hotell er i ferd med å doble sin romkapasitet og Elveparken er rustet opp. Dette styrker Andselv som sentrum. På den andre siden gir tilgangen på tomteareal, veier og parkeringsplasser logistiske utfordringer for utvidelse av handel på Andselv. I samme periode har det vært etterspørsel etter arealer for detaljhandel på Andslimoen uten at dette har fått politisk flertall. Med et nytt sykehjem og planer om etablering av omsorgsboliger på Andslimoen vil ytterligere flere oppsøke området og nye behov for detaljhandel vil komme.

Handelsanalysen eller spørreundersøkelsen om den enkeltes handelsvaner i Målselv er på hjemmesiden til Målselv kommune. Ønsker du økt detaljhandel på Andslimoen er det viktig at dette fremgår av ditt svar på spørreundersøkelsen og like viktig er det å velge et politisk parti ved høstens kommunevalg som vil åpne for økt detaljhandel på Andslimoen. Hvilke valg Arbeiderpartiet og Høyre vil ta i et nyvalgt kommunestyre er ikke kjent.