Det er ikke barneporno, det er overgrep

I det som bør bli en kollektiv ryddesjau i begrepsbruk, er det å forvente at også den tredje statsmakt lover bot og bedring.

Folkebladet på lederplass 11. januar 2018

FORSVANT Begrepet «barnepornografi» forsvant med endringer i Straffeloven i 2005.  Foto: Stian André Lund

meninger

Fra tid til annen, og altfor ofte, tar medier i bruk ordet «barnepornografi». Folkebladets kanaler er ikke noe unntak, men nå tar vi et oppgjør med begrepsbruksbruken. Én ting er at det er fullstendig misvisende, ja, direkte feil. Verre er det at det bidrar til å legitimere, og i alle fall tone ned, overgripernes avskyelige handlinger.

Folkebladet kommer heretter til å omtale såkalte barnepornografiske bilder og filmer som «overgrepsmateriale» eller «overgrepsbilder av barn». For det er det som er den brutale sannhet. Det har definitivt ikke noe som helst med sex og pornografi å gjøre. Rett og slett fordi det ikke er noe som heter sexbilder av barn. Dette handler om grove brudd på to paragrafer i Straffeloven.

«Barnepornografi» er heller ikke lenger å finne i norsk lov, etter at det forsvant med endringen i Straffeloven i 2005. Dette har Kripos tatt til etterretning, og ordlegger seg i stedet på en måte som klart og tydelig understreker alvoret i forbrytelsen. Også flere medier, som blant annet NRK, gjør bevisst andre ordvalg, og heretter kommer Folkebladet til å gjøre det samme. Blant annet som en konsekvens av at ansvarlig redaktør Martin Huseby Jensen i fagpublikasjonen Journalisten, har tatt et rettmessig oppgjør med den feilaktige bruken av begrepet.

Nærmest som et paradoks forekommer «barnepornografi» ofte i domsuttalelser og i dokumenter fra rettsvesenet, og derifra er veien kort til papir- og nettaviser. Nå skal det riktignok understrekes at mediebransjen har et selvstendig ansvar for ordvalg og uttrykksmåte, men i det som bør bli en kollektiv ryddesjau i begrepsbruk, er det å forvente at også den tredje statsmakt lover bot og bedring.


Minilederen: Vikinger hjelper viking

Fra og med 14. januar 2018 vil driften av ruten Ørland-Oslo-Ørland videreføres av Viking Air Norge. Selskapet har inngått avtale med Danish Air Transport A/S .

Eller som den danske sangduoen, Olsen Brothers, ville kalt det; «Fly on the wings of love»