Krigsskip og kanonild i Andfjorden, men lite nytt fra forsvarssjefen