Stortrivdes i nye lokaler

foto
INNEHAVER: Jorunn Eilertsen drev Jorunns Butique på Finnsnes. Foto: Stein Wilhelmsen