Da Bondeheimen åpnet nybygget i 1967

RESEPSJONEN: Det var stil over resepsjonen i det nye hotellbygget som Bondeheimen åpnet på Finnsnes i 1967. I forbindelse med presentasjonen av bygget tok Troms Folkeblad dette bildet. Det framgår ikke av arkivet hvem damene på bildet er. Foto: Folkebladet