Fotominne: Salangen-ungdommer dro i gang storstilt Sovjet-aksjon

foto
NØDHJELP: Ungdommene i Salangen ville hjelpe nødlidende mennesker i Sovjet. På bildet: Svein Andersen, Jens N. Rindal, Jon Andersen, Hans Erik Johnsen og Trond Olsen. Bildet er tatt av Hans Petersen. Foto: Hans Petersen (arkivfoto)