foto
I forbindelse med den planlagte områdereguleringen av Sørreisa sentrum, fant arkeologer fra fylkeskommunen ei gammel kokegrop og et stolpehull fra nesten 2000 år tilbake i tid. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Gjorde flere arkeologiske funn midt i sentrum: – Kan være starten på noe større