foto
Som 8.-klassing på Gibostad tok han foto som valgfag. I dag er Arnfinn Johnsen en av Norges fremste fotografer. Foto: Gunnar Kagge

Portrettene fra de magiske mellomrommene