Fotominne: Samlet inn underskrifter for å stoppe riving av kollmagasinet

foto