Fotominne: Terje og Otto sørget for rene vannrør

foto