Fotominne: Smilende Sigrunn tok farvel med skolen

foto