Samisk nettopplæring

KOM MED INNSPILL: Avdelingsdirektør for forskning og utviklingsarbeid ved Universitetet i Tromsø Pål Vegar Storeheier ønsker at de skal bli inkludert i de store avgjørelsene rundt Norges deltakelse i europeiske forskningsprogrammer. Foto: John-Kristian Dalseth Foto: JOHN-KRISTIAN DALSETH