Fotominne: Pionerer i arbeidet for funksjonshemmede

foto