Senja-elever drar på årlig tur til rakettskytefelt: – Må være villig til å legge inn litt ekstra arbeid