Fotominne: Tenkte koffert og lagde Senja-suvenir

foto