Fotominne: Ble orientert om kraftverks-utbygging

foto
ORIENTERINGSMØTE: Rundhaug Hotell var fullsatt av folk i mai 1970 som ville få med seg orienteringen som ble gitt om reguleringen av Dødesvann-vassdraget. Foto: Folkebladet